Loading

ผุดสนามบินภูเก็ตเฟส 2-3 วงเงิน1.47 หมื่นล. พร้อมลุยแผนแม่บทสนามบินเชียงใหม่รับ 18 ล้านคน

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2559
ผุดสนามบินภูเก็ตเฟส 2-3 วงเงิน1.47 หมื่นล. พร้อมลุยแผนแม่บทสนามบินเชียงใหม่รับ 18 ล้านคน

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2-3 รวม 1.47 หมื่นล้านบาท รองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 25 ล้านคน/ปี พร้อมลุยแผนแม่บทสนามบินเชียงใหม่ ปี 2559-2568 ขยายขีดความสามารถรองรับ 18 ล้านคน/ปี

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ตามที่ ทอท.เสนอ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2568 มีรายละเอียด คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 (ปี 2560-2565) ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์จำนวนประมาณ 1,500 คัน ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขยายลานจอดอากาศยาน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และก่อสร้างทางเชื่อมยกระดับจากสถานีรถไฟฟ้ารางเดี่ยวเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ต มีวงเงินลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท

และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 3 (ปี 2566-2568) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 18 ล้านคนต่อปี เป็น 25 ล้านคนต่อปี มีวงเงินลงทุนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท รวมวงเงินลงทุนในระยะที่ 2 และ 3 เป็นเงินจำนวน 1.47 หมื่นล้านบาท โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับระยะที่ 2 คือ เริ่มกระบวนการออกแบบและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environ mental Impact Assessment : EIA) ในปี 2561 เช่นเดียวกับระยะที่ 2 เพียงแต่งานก่อสร้างจะเริ่มในปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2568 สำหรับงาน ในโครงการประกอบด้วย การก่อสร้าง ทางขับขนานด้านทิศเหนือ ก่อสร้างสถานีดับเพลิงด้านทิศเหนือ ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขยายพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกเทียบเครื่องบินทางทิศเหนืออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันท่าอากาศยานภูเก็ต อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาระยะที่ 1 ด้วยมูลค่าการลงทุน 5,790 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคนต่อปี เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี โดย ทอท.ได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

ขณะที่ นาวาอากาศเอกวิสูตร จันทนา ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ กล่าวว่า แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างปี 2559-2568 ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.แล้ว ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่อยู่ระหว่างพิจารณาในรายละเอียดเพื่อเดินหน้าตามกรอบที่วางไว้ เพื่อขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันรองรับได้ 8 ล้านคนต่อปี

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินตัวเลขผู้เข้าใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปี โดยในปีงบประมาณ 2559 คือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 มีผู้โดยสารใช้บริการถึง 9.2 ล้านคน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะใช้บริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย สำหรับการปรับปรุงตามแผนแม่บทในครั้งนี้จะทยอยดำเนินการ เพราะไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกันทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการผู้โดยสารด้วยเช่นเดียวกัน เบื้องต้นอาจจะเริ่มด้วยการขยายที่จอดรถก่อน จากนั้น ก็ปรับปรุงอาคาร และการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม เป็นต้น

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างปี 2559-2568 เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2573 โดยเป็นการพัฒนาระบบทางวิ่งและทางขับรองรับเที่ยวบินได้ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ชม.) ลานจอดอากาศยาน 31 หลุมจอด แบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ให้รองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ประมาณ 78,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเดิม ให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านคนต่อปี มีพื้นที่ประมาณ 37,000 ตร.ม. เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ