Loading

รัฐทุ่ม5หมื่นล้านแก้วิกฤตจราจรเมืองภูเก็ตปูพรมก่อสร้างอุโมงค์/ถนน4เลน-ทางหลวงเร่ง9บิ๊กโปรเจ็กต์

วันที่ : 24 ตุลาคม 2559
รัฐทุ่ม5หมื่นล้านแก้วิกฤตจราจรเมืองภูเก็ตปูพรมก่อสร้างอุโมงค์/ถนน4เลน-ทางหลวงเร่ง9บิ๊กโปรเจ็กต์

ภูเก็ตเร่งแก้วิกฤตจราจร นักท่องเที่ยว ทะลักปีละ 13 ล้านคน มุ่งสู่มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ แขวงทางหลวงภูเก็ตเดินหน้าก่อสร้างถนน 6 เส้น ทางหลัก ระบายความแออัดรถทั้งเมือง วันละ 8 หมื่นคัน พร้อมรับลูกรัฐบาลหนุนสร้างเส้นทางท่าเรือ-เมืองใหม่ ลุยสำรวจออกแบบอีก 3 เส้นทางหลัก มูลค่าโครงการกว่า 1.35 หมื่นล้าน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า 2 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทาง เข้ามาท่องเที่ยว 12-13 ล้านคนต่อปี ทำให้ภูเก็ตต้องเร่งปรับตัวในทุกด้าน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูเก็ต 4 ปี (ปี 2558-2561) อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ "ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยทิศทางการพัฒนาเมืองมุ่งสู่การท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและจราจร

 

ปัจจุบันภูเก็ตมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง รวมถึงโครงการใหม่ ๆ ที่รัฐบาลต้องการชูให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของ นักท่องเที่ยว อาทิ การก่อสร้างทางลอดทางแยกดาราสมุทร ทางลอดแยกบางคู จะเปิดดำเนินการปี 2560 ทางลอดแยกสนามบิน จะเปิดดำเนินการปี 2562 ทางลอดสี่แยกสามกองโลตัสเปิดดำเนินการปี 2559 ทางลอดห้าแยกฉลอง จะเปิดดำเนินการปี 2560 จุดกลับรถต่างระดับ บ้านเกาะแก้ว-ท่าเรือ จะเปิดดำเนินการ ปี 2562 จุดกลับรถต่างระดับแยกมุดดอกขาว และอุโมงค์ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง จะเปิดดำเนินการปี 2564

 

นอกจากนั้นยังมีโครงการรถไฟฟ้า ท่านุ่น-ห้าแยกฉลอง มูลค่า 23,499 ล้านบาท เปิดดำเนินการปี 2564 ขยายทุ่นจอดเรือยอชต์ มูลค่า 372 ล้านบาท เปิดดำเนินการ ปี 2559 และการขยายสนามบินภูเก็ต มูลค่า 5,791 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาดังกล่าว ได้ผูกพันมาถึงปีงบประมาณ 2560 เช่น รถไฟฟ้ารางเบา มูลค่า 24,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและด้านสิ่งแวดล้อม โครงการอุโมงค์ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง มูลค่าการก่อสร้างอุโมงค์และถนนรวมกัน 14,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

 

เร่งสร้างถนน 6 โปรเจ็กต์ยักษ์

 

นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า การพัฒนาทางหลวงในจังหวัดภูเก็ตของแขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีแผนงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 3,300 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างทางลอดแยกดาราสมุทร ก่อสร้างแล้วเสร็จ มูลค่า 600 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างทางลอดแยกสามกอง ความก้าวหน้าโครงการเดือนกันยายน 2559 ผลงานรวม 93% มูลค่า 850 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2559

 

3.โครงการก่อสร้างทางลอดแยกบางคู ความก้าวหน้าโครงการเดือนกันยายน 2559 ผลงานรวม 60% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน หรือปลายปี 2560 มูลค่า 600 ล้านบาท 4.โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลอง ความก้าวหน้าโครงการเดือนกันยายน 2559 ผลงานรวม 3% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 มูลค่า 550 ล้านบาท ขณะนี้มีการปิดการจราจรเริ่มขุดดินในอุโมงค์แล้ว ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนบ้าง

 

5.โครงการก่อสร้างทางลอดแยกสนามบิน บริษัทอิตาเลียนไทยฯเป็นผู้รับจ้าง มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินการ และ 6.โครงการก่อสร้างทางกลับรถต่างระดับ หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นรูปเกือกม้าบริเวณบ้านท่าเรือ และบริเวณก่อนถึงแยกมุดดอกขาวอีก 1 แห่ง รวม 2 แห่ง ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างเริ่มดำเนินการ แต่มีปัญหาการทักท้วงรูปแบบ ในเร็ว ๆ นี้จะหารือกับหลายฝ่ายเพื่อตัดสินใจดำเนินโครงการ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ

 

ออกแบบ 3 ถนน 1.35 หมื่นล้าน

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบ 3 โครงการ งบประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ บ้านสาคู-บ้านเกาะแก้ว ระยะทาง 22 กิโลเมตร งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท 2.โครงการสำรวจออกแบบแก้ไขปัญหาปรับปรุงทางหลวง 4031 (สายสนามบินเลียบรันเวย์) และ 3.การปรับปรุงก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร ตลอดสาย เส้นทาง 4027 ระยะทาง 13 กิโลเมตร งบประมาณ 400 ล้านบาท

 

นายปฏิเวชวุฒิศักย์กล่าวต่อว่า การจราจรในภูเก็ตค่อนข้างหนาแน่น มีปริมาณรถวันละ 8 หมื่นคัน ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นต้องมีถนนช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนเทพกระษัตรี ทั้งนี้ โครงการที่จังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุนและผลักดันกันทุกภาคส่วนคือ โครงการสายบ้านสาคู-บ้านเกาะแก้ว ระยะทาง 22 กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างและเวนคืนที่ดินประมาณ 13,000 ล้านบาท

 

สำหรับข้อเด่นของเส้นทางนี้ คือ เป็นถนน ที่มีการแบ่งจราจรในเส้นทางหลักและเส้นทาง คู่ขนาน โดยสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเดิม และจุดตัดทุกจุดมีการทำทางข้ามทางลอด ไม่มีสัญญาณไฟจราจรในทุกจุดทางแยก เช่น ตัดผ่านเส้นทางเดิม 4031 มุดดอกขาว ผ่านเส้น 4030 ถลาง และเส้น 4025 อนุสาวรีย์ ไปยังเชิงทะเล ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้ดีที่สุด และลดอุบัติเหตุด้วย

 

โครงการนี้จะเริ่มทำการสำรวจและออกแบบ และกำหนดแนวเวนคืนที่ดิน ประมาณเดือนเมษายน 2560 หากไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี

 

ดันเส้นทางท่าเรือ-เมืองใหม่

 

ขณะเดียวกันจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมชาวภูเก็ต และอนุมัติในหลักการตามที่ กรอ.จังหวัดภูเก็ตได้เสนอให้มีการพัฒนาทางหลวง 4027 เส้นทางท่าเรือ-เมืองใหม่ ให้ขยายเป็น 4 เลน ตลอดทั้งสาย ระยะทาง 13 กิโลเมตร ซึ่งกรมทางหลวงยินดีช่วยสนับสนุนให้สำเร็จ เพื่อแบ่งเบาภาระของถนนเทพกระษัตรี ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว 5-6 กิโลเมตร คาดว่าใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท

 

สำหรับปัญหาถนนชำรุดและมีสภาพ เป็นหลุมหรือรอยแยกนั้น ขณะนี้แขวงทางหลวงภูเก็ตกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงหมายเลข 402 และทางหลวง 4024 โดยมีการปิดซ่อมถนนเป็นช่วง ๆ ทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัดบ้าง จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2559 นี้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ