Loading

อสังหาฯ9เดือนผุด70,000

วันที่ : 21 ตุลาคม 2559
อสังหาฯ9เดือนผุด70,000

นายสัมมา คีตสิน  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIC เปิดเผยว่า ภาพรวมโครงการอสังหาฯที่เปิดตัวใหม่ทั้งแนวราบและสูงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 นั้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 313 โครงการ จำนวน 70,100 หน่วย โดยโครงการจัดสรรเปิดถึง 215 โครงการ กว่า 3.3 หมื่นหน่วย ขณะที่คอนโด เปิดเพียง 98 โครงการ กว่า 3.7 หมื่นหน่วย คาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีการเปิดโครง การใหม่รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.4 หมื่นหน่วย แบ่งเป็นจัดสรร 4.2 หมื่นหน่วย และคอนโด 5.2 หมื่นหน่วย เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเลื่อนเปิดโครงการใหม่ในไตรมาสสุดท้ายออกไปโดยเฉพาะโครงการคอนโดที่คาดว่าจะเลื่อนไปปีหน้าถึง 4,000 หน่วย ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวคอนโดที่น้อยสุดในรอบ 6-7 ปี อย่างไรก็ดี สำหรับภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.9 แสนล้านบาท

ด้าน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประ ธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด หรือ AREA กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมี การเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกปี 2558  ว่ามีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่รวม 311 โครงการ (ลดลง-5%) มีจำนวนหน่วย ขายรวม 71,841 หน่วย (ลดลงประมาณ-14%) มีมูลค่ารวม 245,387 ล้านบาท (-25%) และมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจาก 3.885 ล้านบาท เป็น 3.416 ล้านบาท (-12%) โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุด คืออาคารชุดจำนวน 36,097 หน่วย (50%) รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ 20,409 หน่วย (28%) และอันดับ 3 คือบ้านเดี่ยว 8,727 หน่วย (12%)

สำหรับภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีการเปิดตัวโครงการใหม่ก่อนสิ้นไตรมาส 3 พบว่าในเดือนกันยายนมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 40 โครงการ มีจำนวนหน่วยขายรวมทั้งหมด 7,966 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 36,381 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม จำนวน 2 โครงการ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 5,890 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ประมาณ 19% แต่ทว่าจำนวนหน่วยขายกลับลดลงจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 472 หน่วย หรือลดลงประ มาณ 6% เนื่องจากส่วนใหญ่ที่เปิดขายเป็นบ้านแนวราบที่มีราคาปานกลางถึงระดับราคาสูง เช่นเดียวกับเดือนสิงหาคม โดยลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลัก ทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 11 บริษัท เช่น บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บมจ.ชีวาทัย, บมจ.เมเจอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์, บมจ.แสนสิริ เป็นต้น ในด้านทำเลที่ตั้ง จะพบว่าในเดือนก.ย.มีโครงการที่เปิดตัวใหม่จะอยู่ในเขตเมืองชั้นในจำนวน 8 โครงการ ชั้นกลางและส่วนต่อขยายของเมือง จำนวน 22 โครงการ  นอกจากนี้ยังมีอีก 10โครงการที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกซึ่งเป็นย่านชุมชน เช่น ถนนบางกรวย-ไทรน้อย, ถนนเศรษฐกิจ, ถนนรังสิต-ลำลูกกา เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากเทียบภาพรวม อสังหาฯที่เปิดใหม่ในเดือนก.ย.ปีนี้กับช่วงเดียวกันกับปี 2558 จะพบว่ามีจำนวนโครงการเปิดใหม่เท่ากัน แต่มีจำนวนหน่วยขายลดลง 1,781 หน่วย (-18%) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 92 ล้านบาท (0.3%) แต่มีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 3.723 ล้านบาท เป็น 4.567 ล้านบาท (23%) ซึ่งนั่นหมายถึงราคาขายสินค้าปีนี้แพงขึ้น  อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนนี้ ศูนย์ข้อมูลฯได้พบโครง การอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 382 โครงการ ซึ่งจะต้องดำเนินการสำรวจต่อไปมีการเปิดขายจริงหรือไม่

ดร.โสภณ กล่าวเพิ่มเติมถึงการ เปิดโครงการใหม่ในปี 2559 ว่า คาดว่าในปีนี้จะมียอดเปิดตัวลดลง กว่าปี 2558 อย่างแน่นอน โดยใช้เกณฑ์จาก 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเกณฑ์  แต่เดิมนั้นคาดว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 จะมีโครงการเกิดใหม่อีกมาก แต่ภายใต้สถาน การณ์ปัจจุบัน การเปิดตัวใหม่น่าจะชะลอหรือเลื่อนการเปิดตัวออกไป ดังนั้นประมาณการณ์ว่าในปี 2559 นี้ จำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยใหม่จะลดลง 14% มูลค่าการพัฒนาจะลดลง 25% ราคาเฉลี่ยจะลดลง 12% แต่คาดว่าในปี 2560 สถานการณ์จะกระเตื้องขึ้นเท่ากับปี 2558 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ราคาที่ดินก็อาจจะเพิ่มในอัตราที่ต่ำลงบ้าง จากแต่เดิมร้อยละ 4-5% ต่อปี เพราะอุปสงค์ในการซื้อที่ดินเป็นธนาคารที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการจะลดลงไปด้วย เพราะต่างก็จะระมัดระวังความเสี่ยงและรัดเข็มขัดมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ