Loading

อสังหาฯเปิดใหม่น้อยสุดใน7ปี

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559
อสังหาฯเปิดใหม่น้อยสุดใน7ปี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ประเมินปี 2559 โครงการเปิดใหม่ ทำเล กทม.ปริมณฑล ไม่ถึง 1 แสนยูนิต น้อยสุดในรอบ 6-7 ปี คาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยประมาณ 590,000-600,000 ล้านบาท

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดตัวโครง การที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุง เทพฯ และปริมณฑล คาดว่าจะมีประมาณ 94,000 ยูนิต เป็นการเปิดตัวโครงใหม่ที่ไม่ถึง 100,000 ยูนิต ในรอบ 6-7 ปี เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความผันผวน และช่วงไตรมาส 4 มีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงใหม่ออกไป

อย่างไรก็ตาม ช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.59) ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมี 313 โครงการ รวม 71,000 ยูนิต เป็นโครงการบ้านจัด สรร 215 โครงการ รวม 33,000 ยูนิต เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีการเปิดตัว 209 โครงการ รวม 32,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3% ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าโครการบ้านจัดสรรจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งปี 42,000-43,000 ยูนิต

ส่วนคอนโดมิเนียม เปิด ตัวใหม่ 98 โครงการ รวม 37,200 ยูนิต เทียบกับช่วงเดียวกันของก่อนที่เปิดตัว 109 โครงการ รวม 44,900 ยูนิต ลดลง 17% คาดว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวใหม่ 52,000-55,000 ยูนิต เทียบปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัว 60,500 ยูนิต

ขณะที่ภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราเติบโตได้ไม่มากนัก ประเมินว่าจะอยู่ที่ 590,000 - 600,000 ล้านบาท เทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 580,0000 ล้านบาท โดยช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ คาดว่าภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่จะชะลอตัว

ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ศูนย์ฯ จะจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "อสังหาริมทรัพย์ไทย และ CLMV"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ