Loading

อสังหา Q4 ชะลอเปิดตัวบ้าน

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559
อสังหา Q4 ชะลอเปิดตัวบ้าน

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล คาดว่าจะมีปริมาณรวมประมาณ 94,000 ยูนิต ซึ่งเป็นอัตราการเปิดตัวโครงใหม่ที่มีจำนวนไม่ถึง 100,000 ยูนิต ในรอบ 6-7 ปี ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาจะมีอัตราการเปิดตัวโครงการรวมเกินกว่า 100,000 ยูนิต โดยมีปัจจัยจากสถานการณ์เศรษฐกิจยังมีความผันผวน และในช่วงไตรมาส 4 นี้มีปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงใหม่ออกไป

อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,000 ยูนิต ซึ่งเป็น

โครงการบ้านจัดสรร เปิดโครงการใหม่รวม 215 โครงการ รวม 33,000 ยูนิต เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการใหม่ 209 โครงการ รวม 32,000 ยูนิต เติบโตเพิ่มขึ้น 3% ทั้งนี้คาดการณ์ว่าโครงการบ้านจัดสรรจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ประมาณ 42,000-43,000 ยูนิต

ในส่วนของโครงการคอนโดมิเนียม มีจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่รวม 98 โครงการ รวม 37,200 ยูนิต เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 109 โครงการ รวม 44,900 ยูนิต ลดลง 17% อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีอัตราการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 52,000-55,000 ยูนิต เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 60,500 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ