Loading

อสังหาฯ59เปิดใหม่ต่ำสุดรอบ7ปี

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559
อสังหาฯ59เปิดใหม่ต่ำสุดรอบ7ปี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ คาดอสังหาฯ ปี 59 ที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 9.4 หมื่นยูนิต ต่ำสุดในรอบ 6-7 ปี เผยตัวเลข 9 เดือนบ้านจัดสรรเปิดใหม่ 3.3 หมื่นยูนิต โต 3% คาดทั้งปีเปิด 4.3 หมื่นยูนิต ขณะที่คอนโดฯเปิดใหม่ 3.7 หมื่นยูนิต ลด 17% คาดทั้งปีเปิดใหม่ 5.2 หมื่นยูนิต ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไทย ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพ มหานคร-ปริมณฑลใน ปี 59 คาดว่าจะมีโครงการเปิดใหม่ประมาณ 94,000 ยูนิต ซึ่งนับว่าต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากปกติจะเปิดตัวมากกว่า 1 แสนยูนิต/ปี ตลอดระยะเวลา 6-7 ปีที่ผ่าน โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างเลื่อนเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป ซึ่งคาดว่าจะไปเปิดในช่วงปีหน้าแทน

ทั้งนี้การที่ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่น้อยกว่าทุกปี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้ตลาดมีความสมดุล เนื่องจาก ซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดถือว่ามีจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการถูกดูดซับไปค่อนข้างมากในช่วงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐแล้วก็ตาม โดยในเดือนมีนาคมคอนโดฯมีการโอนเพิ่มขึ้น 160% และในเดือนเม.ย. มีการโอนเพิ่มขึ้นถึง 370% แต่ก็ยังมีซัพพลายเหลือขายอยู่ในตลาดค่อนข้างมาก จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ทำให้ตลาดมีสมดุลมากขึ้น

สำหรับในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาพบว่า โครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล มีจำนวนทั้งสิ้น 313 โครงการ จำนวน 71,000 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร 215 โครงการ รวม 33,000 ยูนิต ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3% ที่มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ 209 โครงการ รวม32,000 ยูนิต ทั้งนี้คาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ประมาณ42,000-43,000 ยูนิต

ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม มีโครง การเปิดตัวใหม่จำนวน 98 โครงการ จำนวน 37,200 ยูนิต ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวนโครงการเปิดใหม่ 109 โครงการ จำนวน 44,900 ยูนิต อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าใน ปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 50,000-52,000 ยูนิต เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ 60,500 ยูนิต ซึ่งนับว่ามีโครงการคอนโดฯเปิดใหม่ต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี

ขณะที่ภาพรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 590,000-600,000 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 580,0000 ล้านบาท

ล่าสุดศูนย์ข้อมูลเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ไทย และ CLMV" ซึ่งเนื้อหาภายในงานสัมมนาจะเป็นผล สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร-จังหวัดปริมณฑล และ ยังมีการเสวนาในเรื่อง "สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของประเทศในกลุ่ม CLMV" โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ต.ค.นี้

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ