Loading

เจรจาเดินรถสายสีน้ำเงินไม่ยุติ ชงนายกฯขยายอีก30วัน

วันที่ : 18 ตุลาคม 2559
เจรจาเดินรถสายสีน้ำเงินไม่ยุติ ชงนายกฯขยายอีก30วัน

"คมนาคม" เตรียมเสนอ "นายกฯ" ขอขยายเวลาเจรจาเดินรถสายสีน้ำเงินอีก 30 วัน หลังคณะกรรมการร่วมฯ ถก BEM ไม่ยุติตามกรอบเวลาในคำสั่งมาตรา 44  เผยเอกชนยอมรับประเด็น ขยายอายุสัมปทานสายเฉลิมรัชมงคลจากปี 72 ไปจบพร้อมส่วนต่อขยายปี 92 โดยใช้โครงสร้างค่าโดยสารเดิมไม่เกิน 42 บาท แต่ขอ รัฐช่วยอุดหนุนโดยลดส่วนแบ่งรายได้สายเฉลิมรัชมงคล เหตุไม่มีค่าแรกเข้าทำให้ไม่คุ้มทุน

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้การเจรจาการเดินรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน (เฉลิมรัชมงคล) เดิมกับสายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย แบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ตามคำสั่งมาตรา 44 ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งคณะกรรมการร่วมฯ ในการเจรจา อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอมายังกระทรวงคมนาคม  เพื่อเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อขอขยายเวลาในการเจรจาต่อไป

 

แหล่งข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย (รฟม.) กล่าวว่า  หลังจากที่คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การเจรจา  การเดินรถสายสีน้ำเงินเดิมและส่วนต่อขยาย แบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันแล้ว และได้มีการเจรจากับ BEM ในกรอบเวลา 30 วัน (17 ก.ย.-16 ต.ค. 59) แต่การเจรจายังไม่ได้ข้อยุติ ในหลายประเด็น ทำให้ต้องเสนอขอขยายเวลาในการเจรจากับ BEM อีก 30 วัน ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยัง รมว.คมนาคม

 

โดยประเด็นที่เห็นตรงกันทั้ง 2 ฝ่ายแล้วคือ ขยายอายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ที่สัญญาจะสิ้นสุด ในปี 2572 พร้อมกับสัญญาสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ไปสิ้นสุดในปี 2592, โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของสายสีน้ำเงินตลอดสาย (สายน้ำเงินเดิม ตั้งแต่บางซื่อ-หัวลำโพงและส่วนต่อขยาย บางซื่อ-ท่าพระและหัวลำโพง-บางแค) จะไม่เพิ่มไปจากอัตราเดิมที่เก็บในปัจจุบันของสาย เฉลิมรัชมงคล โดยอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ 42 บาท ซึ่งเท่ากับในส่วนต่อขยายจะไม่มีค่าแรกเข้า เพราะจะรวม 2 ส่วนเป็นโครงข่ายเดียวกัน

 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ อัตราค่าโดยสารดังกล่าว ส่งผลให้โครงการสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย มีผลตอบแทนไม่คุ้มค่า ซึ่งทางเอกชนได้เสนอขอให้รัฐอุดหนุน แต่ใน หลักการเจรจารัฐจะไม่มีการอุดหนุนใดๆ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอขอให้แบ่งผลตอบแทนในส่วนของสายเฉลิมรัชมงคลที่ รฟม.จะได้รับตลอดอายุสัญญาถึงปี 2572 ประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท มาช่วยอุดหนุนรายได้ในส่วนต่อขยาย ซึ่งทางคณะกรรมการร่วมฯ ไม่เห็นด้วย ทำให้การเจรจา ยังไม่ได้ข้อยุติ

 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ