Loading

อาคม เผย8ปีลงทุนระบบราง2ล้านล. เร่งยกมาตรฐานการผลิตในปท.รองรับ

วันที่ : 8 กันยายน 2559
อาคม เผย8ปีลงทุนระบบราง2ล้านล. เร่งยกมาตรฐานการผลิตในปท.รองรับ

"ร.ฟ.ท.-ก.วิทย์ก.อุตฯ" จับมือพัฒนามาตรฐานระบบราง ดันผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ลดการนำเข้า ด้าน "อาคม" ระบุรัฐมีแผนพัฒนาระบบราง ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่และรถไฟความ เร็วสูง ในรอบ 8 ปี มูลค่าลงทุน 2 ล้านล. ขณะที่ต้องนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประมาณ 20-30% หากผลิตได้ในประเทศ จะลดต้นทุนโครงการลง นอกจากนี้ ระหว่างปี 60-64 ยังต้องการบุคลากรด้านรางถึง 3 หมื่นคน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการเสวนา เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางของประเทศ ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการพัฒนาระบบรางในอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาระบบราง ที่รัฐบาลเร่งรัดและให้ความสำคัญ ทั้งระบบรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, รถไฟระหว่างเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการรถไฟทางคู่, รถไฟชานเมือง และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมูลค่าลงทุนในระยะ 8 ปี รวมประมาณ 2 ล้านล้านบาท ขณะที่มีความต้องการด้านบุคลากรด้านระบบรางในช่วงปี 2560-2564 ประมาณ 30,000 คน

ทั้งนี้ ในการพัฒนาระบบรางก่อสร้างโครงการต่างๆ ไทยมีศักยภาพในการ ก่อสร้างงานโยธาทั้งหมด  ขณะที่ยังต้องพัฒนาในส่วนที่อยู่เหนือดิน เข่น ราง ระบบอาณัติสัญญาณ ชิ้นส่วน ตัวรถไฟ หัวจักร ระบบไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน ปัจจุบันยัง ต้องนำเข้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20- 30% ของโครงการ ซึ่งหากสามารถเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนามาตรฐานการผลิตภายในประเทศได้ จะช่วยลดต้นทุนโครงการลง ซึ่ง ร.ฟ.ท.ในฐานะผู้ใช้จะเป็นผู้สร้างความต้องการ เพื่อเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาและผลิต

"แม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการระบบรางมาก แต่ในการผลิตชิ้นส่วนเอง ต้องประมวลว่า ระบบรางที่จะเกิดขึ้น มีชิ้นส่วนใดหรืออุปกรณ์ใดที่มีความต้องการใช้จำนวนมากพอ เพื่อที่จะเริ่มต้นการผลิตในประเทศได้แล้วมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือตั้งโรงงาน เช่น ตัวประกับล็อกหมอนรถไฟ มีความต้องการใช้จำนวนมาก อาจจะเริ่มการพัฒนาผลิตก่อน เป็นต้น ต้องพิจารณาเป็นรายชิ้นส่วนไป เพื่อนำมาเริ่มต้นการผลิตในประเทศ และในระยะยาว อาจจะมองชิ้นส่วนที่ใช้ในประเทศและสามารถส่งออกได้ด้วย"

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดกรมการขนส่งทางราง โดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ โดยกรมราง จะมีบทบาทในการเป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) กำกับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบรางในอนาคต

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างระบบราง ซึ่งในด้านการพัฒนาบุคลากรระบบรางนั้นขณะนี้มี 6-7 มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี แล้ว ซึ่งความร่วมมือของ 3 หน่วยงานนี้ จะทำให้เกิดการวิจัย พัฒนาและจัดทำมาตรฐานชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำหรับระบบราง เพื่อให้ไทยสามารถพึงพาตนเอง และแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ