Loading

คอลัมน์ Property Focus: ตลาดที่อยู่อาศัยในอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ : 4 กันยายน 2559
คอลัมน์ Property Focus: ตลาดที่อยู่อาศัยในอ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ratchada@thanonline.com

จากการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย จ.สุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า โดยโครงการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองและอำเภอรอบข้าง ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอพุนพิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหลักของประชากรในท้องถิ่น โดยโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอเมืองและอำเภอกาญจนดิษฐ์ มีรวมกันประมาณ 60 โครงการ จำนวนหน่วยในผังรวมประมาณ 5,000 หน่วย เหลือขายประมาณ 1,700 หน่วย ส่วนใหญ่เป็นโครงการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น สำหรับโครงการบ้านจัดสรรที่พัฒนาโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ โครงการศุภาลัย วิลล์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และโครงการศุภาลัย เบลล่า เปิดขายกลางปี 2559 มีหน่วยในผังรวมกันทั้ง 3 โครงการประมาณ 680 หน่วย

สำหรับโครงการอาคารชุดในอำเภอเมือง มีรวมกันเพียง 4 โครงการ มีหน่วยห้องชุดในผังของทุกโครงการรวมกันเพียงประมาณ 1,500 หน่วย และมีหน่วยห้องชุดเหลือขายจากทุกโครงการรวมกันในปัจจุบันเพียงประมาณ 200 หน่วย ทั้งนี้ ไม่นับรวมโครงการพลัสคอนโด ของผู้ประกอบการท้องถิ่น มีหน่วยในผังประมาณ 400 หน่วย เปิดขายตั้งแต่ปี 2557 ก่อสร้างเสร็จปี 2558 และขายได้เกือบหมดแล้ว ในส่วนโครงการอาคารชุด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ โครงการดีคอนโด โคโค่ ของ บมจ.แสนสิริ และโครงการกัลปพฤกษ์แกรนด์ ของ บมจ. ซี.พี.แลนด์ โดยมีหน่วยในผังประมาณ 350 หน่วย และ 280 หน่วยตามลำดับ และมีหน่วยเหลือขายของบริษัทจดทะเบียนรวมกันเพียงประมาณ 15% ของหน่วยในผังโครงการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ