Loading

อสังหาฯเปิดใหม่7เดือนฮวบ

วันที่ : 23 สิงหาคม 2559
อสังหาฯเปิดใหม่7เดือนฮวบ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงข้อมูลที่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขต กทม.-ปริมณฑล (5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 58,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 8% เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนประมาณ 54,000 ยูนิต แบ่งเป็นห้องชุด 32,900 ยูนิต บ้านเดี่ยว 16,600 ยูนิต ทาวน์เฮาส์ 6,900 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 1,600 ยูนิต และบ้านแฝด 900 ยูนิต โดยเป็นในเขต กทม.จำนวน 26,000 ยูนิต ลดลง 9% และในปริมณฑลทั้ง 5 จังหวัดรวมกันจำนวน 32,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 28%

ในส่วนของพื้นที่ที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บางบัวทอง 1,500 ยูนิต เขตบางขุนเทียน 1,300 ยูนิต อำเภอเมืองสมุทรสาคร 1,200 ยูนิต อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1,100 ยูนิต และอำเภอบางพลี 1,000 ยูนิต และประเภทห้องชุด 5 อันดับแรกได้แก่ อำเภอธัญบุรี 7,800 ยูนิต อำเภอนนทบุรี 4,300 ยูนิต อำเภอเมืองสมุทรสาคร 2,700 ยูนิต ซึ่งจำนวนนี้ทั้งหมดเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีน 1-3 อำเภอเมืองนครปฐม 2,200 ยูนิต เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรพระประโทน 1-2 จำนวน 1,200 ยูนิต ที่เหลือเป็นโครงการของเอกชน และเขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตามในครึ่งปีแรกมีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จของการเคหะแห่งชาติ 5 โครงการรวม 85 อาคาร รวม 3,900 ยูนิต

ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล (5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์รวมกันประมาณ 101,200 ยูนิต เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 83,400 ยูนิต แบ่งเป็นห้องชุด 54,600 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 54% ทาวน์เฮาส์ 27,200 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 27% บ้านเดี่ยว 11,300 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 11% อาคารพาณิชย์ 5,500 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 5% และบ้านแฝด 2,600 ยูนิต

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีมูลค่ารวม 290,889 ล้านบาท เติบโต 7.5% แบ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรวมกันประมาณ 169,323 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 58.9% และสินเชื่อจากธนาคารภาครัฐ 114,012 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประมาณ 24.7% และธนาคารออมสิน ประมาณ 14.1% และจากสถานการเงินอื่นๆ 7,555 ล้านบาท

คิดเป็นสัดส่วน 2.3% ทั้งนี้คาดว่าทั้งปีจะมีมูลค่าปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 590,000 ล้านบาท

นายสัมมา กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 เดือนแรกที่ผ่านมา ทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม 191 โครงการ รวม 48,160 ยูนิต ลดลง 19% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีโครงการเปิดใหม่ 243 โครงการ 59,540 ยูนิต

ทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันไปเร่งระบายสต๊อกเดิม เพื่อให้ทันมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง 0.01% จึงเปิดตัวโครงการใหม่ไม่มากนัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยส่วนหนึ่งเลื่อนเปิดโครงการใหม่ไปต้นปีหน้าเฉลี่ยรายละ 2-3 โครงการ บางรายมากกว่า 10 โครงการ

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 7 เดือนแรก อยู่ที่ 72 โครงการ 28,160 ยูนิต ลดลงมากถึง 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเปิดใหม่ 36,780 ยูนิต จาก 87 โครงการ ส่วนโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ 120 โครงการ 20,000 ยูนิต ลดลง 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อนเปิดขาย 156 โครงการ 22,760 ยูนิต คาดว่าปีนี้คอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 152 โครงการ 60,410 ยูนิต ใกล้เคียงปี 2558 เปิด 60,500 ยูนิต แนวราบเปิดใหม่ 292 โครงการ 44,450 ยูนิต ใกล้เคียงปีก่อน 45,160 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ