Loading

ศูนย์ข้อมูลฯคาดกทม.-ปริมณฑลที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่แตะ1แสนยูนิต

วันที่ : 22 สิงหาคม 2559
ศูนย์ข้อมูลฯคาดกทม.-ปริมณฑลที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่แตะ1แสนยูนิต

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงว่า ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วง 7 เดือนแรก ปี 2559 พบว่าบ้านจัดสรร มีการเปิดตัว 119 โครงการ จำนวน 20,000 หน่วย (ยูนิต), คอนโดมิเนียม 72 โครงการ จำนวน 28,160 ยูนิต รวมที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 191 โครงการ รวมจำนวน 48,160 ยูนิต

ทั้งนี้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ 243 โครงการ รวมจำนวน 59,540 ยูนิต เป็นบ้านจัดสรร 156 โครงการ จำนวน 22,760 ยูนิต และคอนโดมิเนียม 87 โครงการ จำนวน 36,780 ยูนิต ซึ่งเมื่อเทียบการเปิดโครงการช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 กับช่วงเดียวกันของปี 2558 จะพบว่าบ้านจัดสรร มีการติดลบ 12% คอนโดมิเนียม ติดลบถึง 23% แต่โดยภาพรวมแล้วมีการติดลบเฉลี่ยประมาณ 19% ทั้งนี้ยังคาดว่าทั้งปี 2559 จะมีเปิดใหม่ 100,000 ยูนิต

อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง 2559 แม้ ผู้ประกอบการจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้น แต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีการเลื่อนเปิดโครงการออกไปในปี 2560 รายละประมาณ 2-3 โครงการ บางรายก็อาจจะมีการเลื่อนเปิดโครงการใหม่ออกไปบวกลบอีกประมาณ 10 โครงการ

"ในช่วงครึ่งปีแรก 2559 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ หันไปเร่งระบายสต๊อกเดิม เพื่อให้ทันกับมาตรการ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และ ค่าจดจำนองลงเหลือ 0.01% ที่มีระยะเวลา 6 เดือน จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเปิดตัวโครงการใหม่ รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ผู้ประกอบการจึงชะลอการเปิดโครงการใหม่เพื่อรอดูสถานการณ์ และคาดว่าผู้ประกอบการจะมีการเลื่อนเปิดโครงการใหม่ไปต้นปี 2560 แทน"นายสัมมา กล่าว

สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2559 มีจำนวน  58,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวน 54,000 ยูนิต แบ่งเป็นห้องชุด 32,900 ยูนิต บ้านเดี่ยว 16,600 ยูนิต ทาวน์เฮ้าส์ 6,900 ยูนิต อาคารพาณิชย์ 1,600 ยูนิต และบ้านแฝด 900 ยูนิต โดยเป็นเขตกรุงเทพฯ 26,000 ยูนิต ลดลง 9% และปริมณฑล 32,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 28%

ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บางบัวทอง 1,500 ยูนิต เขตบางขุนเทียน 1,300 ยูนิต อ.เมืองสมุทรสาคร 1,200 ยูนิต อ.เมืองสมุทรปราการ 1,100 ยูนิต อ.บางพลี 1,000 ยูนิต และประเภทห้องชุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ.ธัญบุรี 7,800 ยูนิต อ.เมืองนนทบุรี 4,300 ยูนิต อ.เมืองสมุทรสาคร 2,700 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีน 1-3 อ.เมืองนครปฐม 2,200 ยูนิต โครงการบ้านเอื้ออาทรพระประโทน 1-2 จำนวน 1,200 ยูนิต ที่เหลือเป็นโครงการของเอกชน และเขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีแรก 2559 มีอาคารชุดเอื้ออาทรสร้างเสร็จของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) 5 โครงการ รวม 85 อาคาร รวมจำนวน 3,900 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ