Loading

คอลัมน์ จับประเด็น: ศูนย์ฯ อสังหาชี้ ครึ่งปีบ้านจดทะเบียนใหม่โต 8%

วันที่ : 22 สิงหาคม 2559
คอลัมน์ จับประเด็น: ศูนย์ฯ อสังหาชี้ ครึ่งปีบ้านจดทะเบียนใหม่โต 8%

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขต กทม.-ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 มีจำนวนยูนิตสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 58,900 ยูนิต เพิ่มขึ้น 8% เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนประมาณ 54,000 ยูนิต ขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์รวมกันประมาณ 101,200 ยูนิต เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 83,400 ยูนิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ