Loading

ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯปรับลดลงยอดขายหด/รายย่อยเสียเปรียบ

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559
ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯปรับลดลงยอดขายหด/รายย่อยเสียเปรียบ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาฯ Q2 ปี 59 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า รายใหญ่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเชื่อมั่นสูงกว่ารายย่อย ผลยอดขายตก

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส 2 ปี 2559 ในภาวะปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 54.7 สูงกว่าค่ากลาง และปรับลดลงจากไตรมาส1/2559 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 55.9

หากแยกประเภทผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 64.8 ซึ่งลดลงจากระดับ 65.9 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าค่ากลางมาก แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันที่ดีของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน แม้มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองจะสิ้นสุดลงแล้ว

ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 44.5 ซึ่งลดลงจากระดับ46.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าค่ากลางมาก แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันที่ต่ำของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนอกตลาด

สำหรับภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นลดลงทั้งด้านยอดขาย ต้นทุนการประกอบการและการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ลดลง โดยระมัดระวังในการเปิดโครงการมากขึ้น เมื่อมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองสิ้นสุดลง

ส่วนดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าไตรมาส 2/2559 มีค่าเท่ากับ 65.4 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส1/2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 64.4

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ