Loading

ดัชนีราคาห้องชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ Q 2 / 59 ราคาขึ้นหมด แต่ห้องชุดแรงสุด

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2559
ดัชนีราคาห้องชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ Q 2 / 59 ราคาขึ้นหมด แต่ห้องชุดแรงสุด

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2553 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และใช้ฐานข้อมูลการสำรวจเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงจังหวัดเดียว ต่อมาในครึ่งปีหลัง ปี 2556 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555 และขยายพื้นที่สำรวจให้ครอบคลุมทั้ง กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมหนาแน่น

สำหรับดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์จัดทำอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2554 โดยใช้ราคาปี 2552 เป็นปีฐาน และใช้ฐานข้อมูลการสำรวจใน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต่อมาในครึ่งปีแรก ปี 2557 ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับปีฐานเป็นปี 2555

ในปี 2558 เป็นต้นมา ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ปรับการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์จากรายครึ่งปีเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่งวดไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นต้นมา โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

ศูนย์ข้อมูลฯ ปรับปรุงและพัฒนาโดยการขยายพื้นที่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุดและเพิ่มความถี่ในการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของราคาห้องชุด ราคาบ้านเดี่ยว และราคาทาวน์เฮ้าส์ที่อยู่ระหว่างการขาย และสะท้อนความเป็นจริงได้ใกล้เคียงกับราคาในตลาดปัจจุบันมากที่สุด

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

เมื่อแยกพิจารณาแต่ละช่วงระดับราคา พบว่า

ห้องชุดที่มีระดับราคาไม่เกิน 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,001-80,000 บาท/.ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/.ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

ห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7

พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่พญาไท-ราชเทวี พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น พื้นที่สีลม-สาทร-บางรัก พื้นที่นนทบุรี และพื้นที่ปทุมวัน

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2559 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แยกรายละเอียดเป็น

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2

ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ