Loading

คอลัมน์ Property Focus: 5สถานีตามแนวสายสีม่วง ที่อาคารชุดเหลือขายมากสุด

วันที่ : 30 มิถุนายน 2559
คอลัมน์ Property Focus: 5สถานีตามแนวสายสีม่วง ที่อาคารชุดเหลือขายมากสุด

        ratchada@thanonline.com

          จากการสำรวจโครงการอาคารชุดที่เปิดขายตั้งแต่ปี 2555-มีนาคม 2559 ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า มีโครงการอาคารชุดจำนวน 57 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการทั้งหมด 46,739 หน่วย โดยโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ในช่วง 2555-มีนาคม 2559 เพิ่มมากว่าเท่าตัวเมื่อเทียบจากในช่วงปี 2551-2555 ที่มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่เพียง 22 โครงการ และมีหน่วยในผังโครงการ 13,800 หน่วย

          โดยโครงการอาคารชุดที่เปิดตัวใหม่ในช่วงปี 2555-มีนาคม 2559 ที่อยู่ระหว่างการขายมีทั้งสิ้น 48 โครงการ ส่วนใหญ่จะเปิดขายในฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มจากสถานีเตาปูนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า รวม 9 สถานี มีโครงการอาคารชุดเปิดขาย 38 โครงการ จากทั้งหมด 48 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวม 27,591 หน่วย คิดเป็น 75% ของหน่วยทั้งหมด 36,981 หน่วย มียอดขายสะสมรวม 16,755 หน่วย หรือ 73% ของหน่วยที่ขายได้ทั้งหมด 22,918 หน่วย และมีซัพพลายหน่วยเหลือขาย 10,836 หน่วย หรือ 77% ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด 14,063 หน่วย สำหรับ 5 สถานีแรกที่มีซัพพลายหน่วยเหลือขายมากที่สุดในปัจจุบัน คือ 1.สถานีสะพานพระนั่งเกล้า 2.สถานีแยกติวานนท์ 3.สถานีไทรม้า 4.สถานีตลาดบางใหญ่ และ 5.สถานีวงศ์สว่าง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ