Loading

รับเหมาก่อสร้างหืดจับ ราคากลางไม่สะท้อนต้นทุนหวั่นเจ็บตัววอนรัฐปรับใหม่

วันที่ : 15 มิถุนายน 2559
รับเหมาก่อสร้างหืดจับ ราคากลางไม่สะท้อนต้นทุนหวั่นเจ็บตัววอนรัฐปรับใหม่

ผู้รับเหมาแหยงราคากลางงานรัฐไม่สะท้อนต้นทุนก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้น หวั่นประมูลแล้วเจ็บตัวงานล่าช้า

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์  เปิดเผยว่า ราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่สะท้อนต้นทุนการก่อสร้างที่แท้จริง เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นและจากการบริหารจัดการ  แม้ว่าผู้รับเหมาเองพยายามควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้ต่ำแล้วก็ตาม

"จะเห็นว่าราคากลางในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดี หลายรายเสนอไปแล้วไม่รับงานเพราะกำลังขาดทุน ส่งผลกระทบกับงานโครงการนั้นๆ ที่ต้องเลื่อนประมูลออกไป หรือบางรายพยายามรับงานให้พอเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ เรียกว่าให้มีงานเข้ามาก่อน ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นได้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ ซึ่งภาครัฐควรจะเข้ามาแก้ไขราคากลางงานก่อสร้างให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง" นายศรันย์ กล่าว

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในเวลานี้เติบโตดีขึ้นเฉพาะรายที่รับงานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ หรืองานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่งานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคารมีปริมาณงานค่อนข้างน้อยทั้งงานของภาครัฐและภาคเอกชน  โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงการอาคารชุดของภาคเอกชน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องซัพพลายในตลาดที่ยังมีอยู่ค่อนข้างมากในเวลานี้

ขณะเดียวก็เริ่มเห็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ได้เข้ามาแข่งรับงานก่อสร้างอาคารสูงในส่วนของภาครัฐมากขึ้น จากเดิมเป็นผู้รับเหมาที่รับงานของภาคเอกชนเป็นหลัก ทำให้เวลานี้การรับงานก่อสร้างอาคารสูงแข่งขันกันรุนแรง โดยผู้รับเหมารายใหญ่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ดีกว่ารายขนาดกลางและขนาดเล็ก

สำหรับบริษัทได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามมุ่งรับงานก่อสร้างอาคารที่มีความชานาญเฉพาะด้าน อาทิ งานก่อสร้างโรงพยาบาล  งานก่อสร้าง และปรับปรุงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระราม 9 โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ