Loading

13มิ.ย.พร้อมรับประชาชนทดลองใช้รถไฟฟ้าสีม่วง

วันที่ : 10 มิถุนายน 2559
13มิ.ย.พร้อมรับประชาชนทดลองใช้รถไฟฟ้าสีม่วง

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดให้ประชาชน ทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) ระยะทาง 23 กม. 16 สถานี เที่ยวแรกวันที่ 13 มิ.ย. นี้ หลังเปิดให้ประชาชนมารับบัตรทดลองนั่งรถไฟฟ้ารวม 5,000 ใบ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า จะเปิดให้ประชาชนทดลอง เวลา 07.00- 09.00 น. ขึ้นรถไฟฟ้าได้ 3 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ สถานีแยกนนทบุรี 1 และสถานีเตาปูน แต่ลงสถานีไหนก็ได้ทั้ง 16 สถานี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดคิวขึ้นรถเตรียมไว้ 8 ขบวน ขบวนละ 3 คัน รถออกทุก 12 นาที แต่ละขบวนรับได้ประมาณ 1,000 คน ตลอดสายทั้ง 16 สถานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ส่วนปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้ไม่มีบัตรทดลองหรือพาสมาชิกเกินโควตาบัตร 1 ใบ ใช้ได้ 2 ที่นั่ง นั้น ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของจ้าหน้าที่ เช่น มีบัตร 1 ใบ พาลูกหลานมา 5 คน ให้อนุโลมขึ้นทดลองได้ หรือหากไม่มีบัตรแต่อยากทดลองนั่งรถก็ให้ขึ้นได้ รฟม.เปิดให้รับบัตรเพื่อวางกฎกติกาเบื้องต้น ไว้ไม่ให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย หากเปิดให้ทดลองโดยไม่มีบัตร

นายพีระยุทธ กล่าวต่อว่า สำหรับการเปิดรับบัตรทดลองรถไฟฟ้ารอบที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. นี้ ให้รับได้ 3 สถานีเช่นเดิม คือ สถานีเตาปูน สถานีแยกนนทบุรี 1 และสถานีคลองบางไผ่ รวม 5,000 ใบ ทดลองใช้บริการวันที่ 20, 22, 24 มิ.ย. เวลา 07.00-09.00 น. รอบที่ 3 รับบัตร 19 มิ.ย. 5,000 ใบ ใช้บริการ 27, 29, มิ.ย. และ 1 ก.ค. 07.00-09.00 น. รอบที่ 4 รับบัตร 26 มิ.ย. 10,000 ใบ ใช้บริการ 4, 6, 8 ก.ค. 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. รอบที่ 5 รับบัตร 3 ก.ค. 10,000 ใบ ทดลองใช้ 11, 13, 15 ก.ค. 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. รอบที่ 6 รับบัตรวันที่ 10 ก.ค. 10,000 ใบ ทดลองใช้บริการ 18, 20, 22 ก.ค. เวลา 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ