Loading

คนบริหารอาคารขาดแคลนหนัก

วันที่ : 6 มิถุนายน 2559
คนบริหารอาคารขาดแคลนหนัก

            กลุ่มบริหารอาคารขาดแคลนแรงงานหนัก หลังตึกใหม่เสร็จเร็วปีละ 1,000-2,000 ตึก คนโตไม่ทัน

          นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี อาร์ เอ็ม โมเดิร์น แมนเนจเม้นท์ บริษัทบริหารอาคาร เปิดเผยว่า แนวโน้มกลุ่มบริหารอาคารจะขาดแคลนแรงงานมากที่สุดในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากจำนวนบุคลากรเติบโตไม่ทันกับอาคารใหม่ๆ ที่สร้างเสร็จเร็วมาก โดยปัจจุบันมีอาคารทั่วประเทศกว่า 8 แสนอาคาร

          ทั้งนี้ ประเมินจากตัวเลขของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า มีการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรรทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 700-900 โครงการ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงเพื่อการอยู่อาศัยทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 2,000-3,000 อาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงานทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 50-100 อาคาร ยังไม่นับรวมอาคารเพื่อการพาณิชย์ อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงานทั่วประเทศ อาคารเพื่อโรงแรม ที่แต่ละปีเกิดใหม่จำนวนมาก จึงมีความต้องการบุคลากรบริหารอาคารมากถึง 2 หมื่นคน/ปี

          นายชาญ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เร็วขึ้นมาก ในอดีตอาคารสูงใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 2-3 ปี แต่ปัจจุบันใช้เวลาก่อสร้างเพียง 18 เดือน เรียกว่าตึกเสร็จเร็วกว่าคนที่จะมาทำงาน

          ด้าน นายศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการบริหารทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันฯ พัฒนาหลักสูตรบริหารอาคารระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านนี้เข้าสู่ตลาดมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ