Loading

บ้านสร้างเองชะงัก-ส่อแข่งดุ แนะดึงเครือข่ายลดต้นทุนสู้

วันที่ : 2 มิถุนายน 2559
บ้านสร้างเองชะงัก-ส่อแข่งดุ แนะดึงเครือข่ายลดต้นทุนสู้

        นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) กล่าวว่า ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา ปริมาณบ้านสร้างเองทั่วประเทศชะลอตัว โดยปัจจัยหลักๆ เป็นผลมาจากผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซึมยาว กอปรกับในเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา มีวันหยุดเทศกาลหลายวันและเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ของบุตรหลาน ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายต่างหยุดพักการใช้จ่ายเรื่องบ้าน หรือที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ตลาดรับสร้างบ้านในช่วงดังกล่าวกลับมาชะลอตัวอีกครั้งหลังจากที่ไตรมาสแรกมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว เป็นผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันราคากันรุนแรงมากขึ้น หลายๆ รายถึงกับยอมหั่นราคาขายจนแทบจะเหลือแค่ต้นทุน เพียงเพื่อต้องการมีงานไว้เลี้ยงช่างและมีเงินหมุนเวียนเท่านั้น สวนทางกับต้นทุนค่าวัสดุที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เช่น เหล็กเส้น ฯลฯ

          สภาพการแข่งขันราคาที่รุนแรงของผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยอาจดูเป็นผลดีในแง่ของผู้บริโภคที่ตัดสินใจสร้างบ้านในช่วงนี้เพราะค่าก่อสร้างบ้านราคาลดลงกว่าภาวะปกติ แต่ในอีกมุมหนึ่งอาจกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน หากว่าผู้ประกอบการที่ผู้บริโภคเลือกว่าจ้างรายนั้นๆ มีปัญหาการเงินในภายหลัง เหมือนเช่นที่เคยเกิดปัญหามาแล้ว เมื่อครั้งวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 ซึ่งผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย "สร้างบ้าน ไม่ได้บ้าน" บางรายโชคดีบ้านสร้างเสร็จก่อน แต่ทว่าเมื่อบ้านมีปัญหาต้องซ่อมแซมภายหลัง กลับตามตัวผู้ประกอบการไม่ได้เพราะเลิกกิจการไปแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ผู้บริโภคควรศึกษาและไตร่ตรองมากๆ ก่อนตัดสินใจสร้างบ้านกับผู้ประกอบการรายที่ใช้วิธีหั่นราคาต่ำมากๆ

          อย่างไรก็ดี จากการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าในช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 2 ความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อผู้บริโภคมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น หลังผ่านช่วงวันหยุดยาวและเปิดเทอมใหม่ของบุตรหลานแล้ว แต่ก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันราคาที่รุนแรง ทั้งกลุ่ม ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มผู้นำตลาด

          สมาคมฯ มีคำแนะนำว่า ผู้ประกอบการควรรู้จักใช้ประโยชน์จากความเป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ ที่มีผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างร่วมอยู่ด้วย โดยหาทางช่วยกันลดต้นทุนการผลิต หรือค่าการตลาดร่วมกันเพื่อจะทำให้ราคาบ้านต่ำลงและสามารถแข่งขันได้โดยไม่ทำให้คุณภาพและบริการที่ลูกค้าจะได้รับลดลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับรายอื่นๆ อย่างไม่เสียเปรียบและผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการกับกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ