Loading

REICชี้บ้านใหม่ผุดแสนหน่วย

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559
REICชี้บ้านใหม่ผุดแสนหน่วย

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือREIC เปิดเผยถึงผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ สิ้นปี 2558 ว่า โครงการจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายซึ่งนับเฉพาะโครง การที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายรวม 1,086 โครงการ จำนวน 204,500 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขายในตลาดประมาณ 78,500 หน่วย รวมมูลค่าประมาณ 345,500 ล้านบาท ในจำนวนนี้พื้นที่กทม.มีมากสุดถึง 445 โครงการ 75,700  หน่วย และจากผังโครงการโดยรวมที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์มีถึง 47% บ้านเดี่ยว 38% แฝด 10% ที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า ส่วนระดับราคา 3.01-5 ล้านบาทมีสัดส่วนมากสุดถึง 34% รองลงมาอยู่ในระดับ 2.01-3 ล้านบาทมีสัดส่วนที่ 25% โดยพื้นที่ที่มีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายมากสุด เช่น อ.บางบัวทอง, บางพลี, ลำลูกกา, บางใหญ่ และ อ.เมืองสมุทรปราการ

สำหรับอาคารชุด ที่อยู่ระหว่างการขายในกทม.-ปริมณฑลมี 416 โครงการ จำนวนประมาณ 220,500 หน่วย มีหน่วยเหลือขายในตลาดประมาณ 59,900 หน่วย มูลค่าประ มาณ 182,450 ล้านบาท ในจำนวนนี้พื้นที่กรุงเทพฯมีมากสุดถึง 303 โครงการ 150,200 หน่วย ทั้งนี้ เป็นอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น 2,305 อาคาร และขนาดสูง 30 ชั้นขึ้นไป 564  อาคาร ในจำนวนนี้แบบ 1 ห้องนอนมีสัดส่วนมากสุดถึง 68% และระดับราคาในช่วงไม่เกิน 2 ล้านบาทมี สัดส่วนมากสุด 43% สำหรับพื้น ที่ที่มีหน่วยเหลือขายมากสุดคือ อ.เมืองนนทบุรี อ.เมืองสมุทรปรา การ อ.ธัญบุรี เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังมีการเปิดขายโครงการอย่างต่อเนื่องทำ ให้มีจำนวนหน่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บ้านจัดสรรราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทหาได้ยาก ขณะที่ห้องชุดใหม่ ที่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทยังหาซื้อได้ในพื้นที่ปทุมธานี ทั้งนี้ หากรวมจัดสรรและอาคารชุดที่เหลือขายจากปี 58 จะอยู่ที่ 138,400 หน่วย

นายสัมมา กล่าวถึงการเปิดขายโครงการใหม่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ว่า มีโครงการทั้งแนวราบและแนวสูงเปิดขายใหม่รวม 23,710 หน่วย แบ่งเป็นโครงการจัดสรรมี 60 โครงการ 9,884 หน่วย ทั้งนี้ ทาวน์เฮาส์มีจำนวนมากสุด 6,280 หน่วย บ้านเดี่ยว 2,455 หน่วย ที่ เหลืออื่นๆ โดยพื้นที่กทม.เปิด 20 โครงการ 2,037 หน่วย ระดับราคาขาย 3.01-5 ล้านบาทมีสัดส่วนมากสุด ขณะที่นนทบุรี เปิดใหม่ 13 โครงการ 2,699 หน่วย ระดับราคาขาย 2.01-3 ล้านบาทมีสัดส่วนมากสุด

ด้านอาคารชุดมีโครงการที่เปิดขายใหม่รวม 40 โครงการ 13,826 หน่วย โดยอยู่ในพื้นที่กทม. 26 โครงการ 9,257 หน่วย รองลงมาคือ นนทบุรี มี 6 โครงการ 3,207 หน่วย ระดับราคาทั้ง 2 พื้นที่มีการเปิด ขายมากสุดคือ 1.01-2 ล้านบาท ในรูปแบบ 1 ห้องนอน อย่างไรก็ ดีคาดว่าในปีนี้หน่วยเปิดใหม่ทั้งจัดสรรและอาคารชุดรวมประมาณ 1 แสนหน่วย โดยเป็นแนวสูงกว่า 6 หมื่นหน่วย ทั้งนี้ ยังมองว่ากำลังซื้อยังดีอีกทั้งยังมีปัจจัยบวก ดังนั้นผู้ประกอบต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของตลาด เช่น การสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ