Loading

คอลัมน์ เกร็ดธุรกิจ: วัสดุขึ้นราคา

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559
คอลัมน์ เกร็ดธุรกิจ: วัสดุขึ้นราคา

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานดัชนีรวมราคาขายวัสดุก่อสร้างประจำเดือน เม.ย. 2559 ปรับขึ้นจากเดือน มี.ค. 2559 ประมาณ 1.6% โดยเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กปรับขึ้นมากที่สุดที่ 7.4% ส่วนวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เช่น ไม้ ซีเมนต์ คอนกรีต กระเบื้อง ฯลฯ ทรงตัวหรือปรับขึ้นไม่เกิน 0.4%

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลเดือน เม.ย.ปีนี้ กับ เม.ย.ปีที่แล้ว ภาพรวมดัชนีรวมราคาขายวัสดุก่อสร้าง ลดลง 2.6% เช่นเดียวกับ 4 เดือนแรกของปีนี้เทียบกับ 4 เดือนแรกของปีที่แล้ว ลดลง 4.5% โดยกลุ่มซีเมนต์ ลดลงแรงสุดที่ 5.7-5.8% ส่วนเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ราคาขายในปัจจุบันลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.ปีที่แล้ว และลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับ 4 เดือนแรกของปีที่แล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ