Loading

โมโนเรล หาดใหญ่ รฟม.ลงทุนเวิร์กสุด

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559
โมโนเรล หาดใหญ่ รฟม.ลงทุนเวิร์กสุด

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มีรูปแบบเป็นโมโนเรลหาดใหญ่หรือรถ ไฟฟ้ารางเดี่ยวหาดใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมมอบหมาย สนข.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางรูปแบบการลงทุนโดยให้ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวเลือกแนวทางลงทุนที่ดีที่สุด มี 3 ทางเลือกที่เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา คือ 1.ให้ รฟม.เข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ดำเนินโครงการ  เป็นทางเลือกที่ดีและมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะ รฟม. เป็นหน่วยงานในสังกัดภายใต้ความดูแลของกระทรวงคมนาคม

2.แก้กฎหมายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อบจ.สงขลา ให้มีอำนาจจัดการหรือดำเนินโครงการดังกล่าว โดย อบจ.สงขลา จัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมา เพื่อดำเนินการโครงการโมโนเรลหาดใหญ่โดยเฉพาะ และ 3.แก้กฎหมายโดยให้ อบจ.สงขลา เป็นคนหาเงินมาลงทุนเอง หรือหาเอกชนร่วมลงทุนโดยเป็นชาวต่างชาติก็ได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ยากสุด อย่างไรก็ตามภายในเดือน พ.ค.นี้ ทาง สนข. ต้องหารือจังหวัดสงขลาอีกครั้ง ว่าทางออกที่ดีของเรื่องนี้ควรใช้วิธีไหนและดำเนินการอย่างไรน่าจะได้รูปแบบการลงทุนสำหรับโมโนเรลหาดใหญ่ที่ชัดเจน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ