Loading

คอลัมน์ กระปุกเศรษฐกิจ: 11 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ (ตอนจบ)

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559
คอลัมน์ กระปุกเศรษฐกิจ: 11 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ (ตอนจบ)

ชาติชาย พยุหนาวีชัย  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ต่อจากฉบับสัปดาห์ที่แล้ว (วันที่ 26 เม.ย. 2559) ที่ผมได้นำบทวิจัยและวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ที่ได้วิจัยเชิงลึกและวิเคราะห์ถึงปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยที่ต้องติดตามอันส่งผลต่อการบริหารจัดการในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไปแล้ว 5 ประเภทธุรกิจ วันนี้จะกล่าวถึงในอีก 6 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นธุรกิจที่มีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ทำให้มีความต้องการสินค้าตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้นตามไป ซึ่งในปีนี้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จะได้รับปัจจัยบวกจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลต่อความต้องการเฟอร์นิเจอร์อย่างต่อเนื่อง และยังมีตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงโดยเฉพาะประเทศ เมียนมาเป็นตลาดสำคัญ อย่างไรก็ตามการส่งออกของเราก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น จีนและเวียดนาม ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และที่ผ่านมาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็นไปในลักษณะรับจ้างผลิต (OEM) ที่เน้น แรงงานเป็นหลัก จึงยังขาดการพัฒนาทักษะในด้านการออกแบบ ดังนั้นโอกาสที่น่าสนใจของเฟอร์นิเจอร์ไทยในตลาดโลกก็คือการพัฒนาทักษะการออกแบบเพื่อนำ Brand ของคนไทยสู่ตลาดสากล

ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากถึง 29 ล้านคน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเป็นหลัก นำโดยจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สำหรับในปีนี้การท่องเที่ยวคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 32 ล้านคน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่อาจส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวอาจลดต่ำกว่าประมาณการก็คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจีนที่มีภาวะชะลอตัว นอกจากนี้การที่นักธุรกิจจีนเข้ามาทำธุรกิจแบบครบวงจรในไทยมากขึ้นก็ส่งผลต่อธุรกิจภาคบริการของไทยที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน

ธุรกิจโรงแรม สำหรับธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็คือภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีการขยายธุรกิจไปยังหัวเมืองรองมากขึ้นรวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจใกล้เคียง ดังนั้นผู้ประกอบการรายเล็กควรสร้างความแตกต่างโดยชูจุดขาย/กิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ แทนการแข่งขันด้านราคา ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ต้องระมัดระวังการพึ่งพิงตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป

ธุรกิจก่อสร้าง ปี 2559 คาดว่าภาพรวมธุรกิจก่อสร้างจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่สำคัญ 20 โครงการ มูลค่าถึง 1.78 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวและส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ โดยสภาพัฒน์คาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 11.2 และภาคเอกชนขยายตัวที่ร้อยละ 3.2

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งภาพรวมธุรกิจนี้ในปีที่ผ่านมามีขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 ขณะที่ยอดการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง เนื่องจากยังมีจำนวนที่อยู่อาศัยคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) และ บริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส (AREA) ได้คาดการณ์ตรงกันว่าอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาและโครงการบ้านประชารัฐ รวมทั้งมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นธุรกิจที่โดดเด่นมากในปัจจุบัน เพราะการพัฒนาประเทศนับจากนี้ต้องอาศัยเครือข่ายและโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีมิติของเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยพระเอกตัวจริงก็คือระบบการสื่อสารโทรคมนาคมโดยปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดโทรคมนาคมอยู่ที่ 561,418 ล้านบาท ซึ่งสูงมาก ดังนั้นหากมองในมุมของการแข่งขันแล้วจะเห็นความรุนแรงมากขึ้นทั้งการช่วงชิงฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทาง การตลาด ขณะเดียวกันธุรกิจโทรคมนาคมก็จะส่งเสริมให้เกิดธุรกิจลูกโซ่ทั้งธุรกิจสมาร์ทโฟน ธุรกิจ E-commerce ธุรกิจ e-Payment ที่ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้สมบูรณ์

ทั้งหมดนี้คือ 11 ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่อยู่ในระวางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยที่ยังไม่ตกหลุมอากาศ ในขณะที่บางอุตสาหกรรมเกิดอาการชะงักงันจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา จนภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถเดินเครื่องต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในวันนี้หากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ผมเชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในเวลาไม่ช้านานนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ