Loading

ตีปี๊บดึงเอกชนร่วมทุนรถไฟความเร็วสูง

วันที่ : 15 เมษายน 2559
ตีปี๊บดึงเอกชนร่วมทุนรถไฟความเร็วสูง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีการมอบหมายให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)ไปทำการศึกษา ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เพื่อนำเข้าสู่ระบบการลงทุนแบบ PPP ในส่วนของรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางกรุงเทพฯระยอง หลังจากนั้นจะมีการเสนอรายงานผลการศึกษาให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมพิจารณา เห็นชอบ จากนั้นจะมีการส่งเรื่องไปที่ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ(สคร.) เพื่อให้พิจารณาและส่งเรื่องเข้า ครม. ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า ทางการรถไฟฯจะส่งผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมภายในเดือน เม.ย.นี้

ส่วนโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเข้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และช่วงนครปฐม-หัวหิน ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากสศช.และคณะกรรมการชำนาญการสิ่งแวดล้อมแล้วเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการ EIA) ต่อไป รวมถึงช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจาก สศช.แล้วและเตรียมเสนอคณะกรรมการ EIA พิจารณาเช่นกัน

สำหรับแผนการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ในระยะแรก จะเป็นโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทางรอบเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะมีการเร่งเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทั้งหมดให้ได้ภายในปีนี้ ส่วนแผนการพัฒนาในระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อจากภูมิภาคเข้ามาสู่ส่วนกลาง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) อยู่ระหว่าง ทำการศึกษาอยู่โดยทางกระทรวงคมนาคมได้ให้ทาง สนข.จัดทำ ในส่วนของแนวคิดโครงการมานำเสนอให้กระทรวงคมนาคมก่อน โดยแผนดังกล่าวจะต้องส่งเสริมในส่วนของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทั้ง 4 เส้นทาง

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ