Loading

ดัชนีอสังหาฯขยับสะท้อนมั่นใจเพิ่ม

วันที่ : 8 เมษายน 2559
ดัชนีอสังหาฯขยับสะท้อนมั่นใจเพิ่ม

ศูนย์ข้อมูลฯ เผยมาตรการอสังหาฯ ดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาสแรกขยับขึ้น แต่ยังห่วงอนาคต

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาสแรกปี 2559 พบว่า มีค่าเท่ากับ 55.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2558 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 54.6 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 65.9 ซึ่งสูงขึ้นกว่าระดับ 63.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายกลางและรายย่อย มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 46.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 45.5 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 โดยความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการมาจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มประกาศใช้ในไตรมาส 4/2558 และคาดหวังว่ากระแสตอบสนองของผู้ซื้อต่อมาตรการจะอยู่ในระดับสูงในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายของมาตรการฯ ทำให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทั้งในด้านยอดขาย ต้นทุน และการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าประจำไตรมาสแรกปี 2559 มีค่าเท่ากับ 64.4 ปรับลดลงจากไตรมาส 4/2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 67.2 โดยพบว่าผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 71.9 ซึ่งปรับลดลงมากจากระดับ 77.8 ในไตรมาสที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 56.9 ซึ่งค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับระดับ 56.6 ในไตรมาสที่แล้ว คาดว่าเป็นเพราะผู้ประกอบการมองว่าเมื่อหมดมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง ตลาดอาจชะลอลง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ