Loading

คอลัมน์ Property Focus: ที่อยู่อาศัยเชียงใหม่เหลือขายกว่าหมื่นหน่วย

วันที่ : 7 เมษายน 2559
คอลัมน์ Property Focus: ที่อยู่อาศัยเชียงใหม่เหลือขายกว่าหมื่นหน่วย

ratchada@thanonline.com

จากการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย เฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2558 พบว่า มีโครงการบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ระหว่างการขาย 159 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 17,300 หน่วย เหลือขายประมาณ 7,050 หน่วย (เทียบกับปี 2557 มี 145 โครงการ หน่วยในผัง 14,900 หน่วย เหลือขายประมาณ 6,200 หน่วย) เมื่อแบ่งตามประเภท พบว่า เป็นประเภทบ้านเดี่ยวมากที่สุดคือ 70% ของหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมด

ขณะที่โครงการอาคารชุดมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 53 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 7,660 หน่วย มูลค่าโครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2.35 หมื่นล้านบาท เหลือขายประมาณ 3,280 หน่วย มูลค่าหน่วยเหลือขายรวมประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาท (เทียบกับปีก่อนหน้ามี 59 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมกันประมาณ 8,400 หน่วย เหลือขายประมาณ 3,100 หน่วย) ทั้งนี้ จากจำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมด เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอนมากถึง 67% ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2-3 ล้านบาท

สำหรับสถานะของการก่อสร้างหน่วยในผังโครงการทั้งหมด พบว่า เป็นหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 44% เป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 51% และเป็นหน่วยที่ยังไม่ก่อสร้าง 5% แสดงว่ามีโครงการอาคารชุดที่ลงเสาเข็มก่อสร้างในระหว่างปีมากขึ้นและก่อสร้างเสร็จมากขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ