Loading

DRTปรับแผนรับเหมามุงหลังคา ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดเข้าเป้า

วันที่ : 12 มีนาคม 2559
DRTปรับแผนรับเหมามุงหลังคา ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดเข้าเป้า

ผลิตภัณฑ์ตราเพชรเพิ่มบริการเหมามุงหลังคา หวังขยายฐานลูกค้าดันรายได้เข้าเป้า

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (DRT) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนทำตลาดที่จะนำเสนอการขายสินค้าในลักษณะโซลูชั่นทั้งสินค้าและบริการเพื่อเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคาที่สามารถขายสินค้ากระเบื้องคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบหลังคา ซึ่งรูปแบบการนำเสนอขายในลักษณะดังกล่าว จะช่วยให้ DRT มีขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อรุกขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายต่อการสั่งซื้อสินค้าระหลังคาในแต่ละครั้งเป็นเฉลี่ย 100,000 บาทต่อหลังซึ่งเชื่อว่าด้วยแนวทางดังกล่าว จะช่วยเพิ่มสัดส่วนยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 จากยอดขายรวมทั้งหมด จากเดิมที่มีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ร้อยละ50

โดยบริษัทตั้งเป้าหมายผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตร้อยละ5เมื่อเทียบกับปีที่ก่อนที่ทำยอดขายได้ 4,165 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ