Loading

ดอนเมือง2 เปิดเต็มรูปแบบ8มี.ค.ชงต่อขึ้นเฟส3

วันที่ : 2 มีนาคม 2559
ดอนเมือง2 เปิดเต็มรูปแบบ8มี.ค.ชงต่อขึ้นเฟส3

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่าในการประชุมบอร์ด ทอท.วันที่ 23 มี.ค.นี้จะเสนอขออนุมัติแผนแม่บท โครงการพัฒนา ท่าอากาศยานดอนเมืองระยะ 3 มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน, การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่

นอกจากนี้ จะก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองที่จะใช้เป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ สายพญาไท-ดอนเมือง โดยจะก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์อีกกว่า 3,000 คัน กำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการปี 2564 เพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 40 ล้านคนต่อปี

"ฝ่ายบริหาร ทอท.จะเสนอแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 ให้บอร์ด ทอท.อนุมัติ เพื่อรองรับให้ทันกับการเติบโตและการขยายตัวทางด้านการบินที่เพิ่มขึ้น"

นายนิตินัยกล่าวถึงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 2 ว่าการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 รองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินภายในประเทศ มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มี.ค.นี้ ส่วนอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 จะรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังจากนี้จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 อาคาร รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี

ด้านนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองกล่าวว่า อาคารผู้โดยสาร 2 ที่ปรับปรุงใหม่ มีพื้นที่รวม 106,586.5 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และระบบขนส่งสาธารณะ มีสายพานลำเลียงกระเป๋า 6 สายพาน

ชั้น 2 เป็นสำนักงานสายการบิน ชั้น 3 เป็นพื้นที่ผู้โดยสาร ขาออกภายในประเทศและเป็นพื้นที่จุดเปลี่ยนเครื่องบิน มีประตู ทางเข้า 6 ประตู และชั้น 4 เป็นร้านอาหาร 276 ร้านค้า กับพื้นที่พักผ่อน ส่วนห้องน้ำภายในอาคารปรับปรุงแล้วเสร็จรวม 44 จุด ให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ