Loading

ศึกษา5ศูนย์ชุมชน รองรับพัฒนาเมือง

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2559
ศึกษา5ศูนย์ชุมชน รองรับพัฒนาเมือง

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักผังเมือง  โดยฝ่ายพัฒนาพื้นที่ตะวันตก กองวางผังเมือง และ สถาปนิก ได้วางแผนการจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองตลิ่งชัน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อผู้บริหาร กทม.ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้วางผังกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนย์ชุมชน 5 ศูนย์ ทั้งนี้ศูนย์ชุมชนตลิ่งชันจะเป็นศูนย์ชุมชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยน แปลงเมืองซึ่งมีผลจากระบบขนส่งมวลชนทางราง คือเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง บาง ซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งศูนย์ตลิ่งชันจะเน้นการรองรับการเดินทางของเส้นทางรถไฟฟ้า โดยจะเน้นระบบรองรับการเดินทางหรือระบบฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นการจัดทำรถตู้ รถเมล์หรือการเดินทางสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสม  เกิดความสมดุลการพัฒนาและการอนุรักษ์

นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์ชุมชนลาดกระบัง  ที่จะเน้นรูปแบบการขนส่งตู้คอนเทเนอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางผังส่วนอื่นอีก 3 แห่ง ที่กำหนดขึ้นเพื่อศึกษา ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ปี  2556 ประกอบด้วย ศูนย์ชุมชนมีนบุรี ศูนย์ชุมชนบางขุนเทียน ศูนย์ชุมชนลำลูกกา  อยู่ระหว่างการศึกษา เช่นเดียวกัน แต่การศึกษาศูนย์ชุมชนทั้ง 5 แห่งนั้น เมื่อศึกษาแล้วหากไม่เหมาะสมที่ดำเนินการก็อาจจะไม่มีการดำเนินการ หรือปรับรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผังเมืองหรือการพัฒนาในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ