Loading

ระดมกึ๋นพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ระดมกึ๋นพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธินในอนาคตจะมีความสำคัญเป็นย่านธุรกิจการค้าของกรุงเทพฯ ทางตอนเหนือและเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ที่จะเชื่อมโยงระบบการจราจรและศูนย์กลางระบบรางของประเทศ ขณะเดียวกันจะมีระบบเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ ระบบขนส่งหลักที่จะเกิดขึ้นของศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ประกอบด้วย สถานีกลางบางซื่อ จะเป็นจุดสำคัญในการเชื่อมต่อรถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รวมทั้งรถไฟรางขนาดมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันภายในพื้นที่จะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งสายสีน้ำเงิน สีเขียว ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งทุกระบบเกิดความคล่องตัวมากที่สุด

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้นำแนวคิดพัฒนาระบบขนส่งรอง ได้แก่ โครงการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษที่จะมีการลงทุนก่อสร้างใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่จะเดินทางเชื่อมเป็นวงกลมขนถ่ายผู้โดยสารจากระบบขนส่งอื่น เบื้องต้นการจัดทำรถบีอาร์ทีระยะทาง 13 กม. มี 15 สถานี สถานีสำคัญผ่านถนนกำแพงเพชรเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อ จตุจักร ห้าแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน และบรรจบที่สถานีหมอชิต ผู้โดยสารเดินทางต่อรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟใต้ดินได้ โดยการพัฒนารถบีอาร์ทีจะใช้รถล้อยางใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการใช้รถเมล์ไฟฟ้าในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ