Loading

คอลัมน์ กูรูคอมเมนต์: อีก 4 ปีบูมรอบใหม่

วันที่ : 23 มกราคม 2559
คอลัมน์ กูรูคอมเมนต์: อีก 4 ปีบูมรอบใหม่

สัมมา คีตสิน  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

"สายสีเหลืองคาดว่าจะใช้เวลาอีกอย่างน้อย 4 ปี ถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งถ้ามีรถไฟฟ้าราคาที่ดินคงแพงขึ้นอีก แต่จะพลิกโฉมอย่างไรต้องรอความชัดเจน เพราะกว่าสีเหลืองจะมา สายสีม่วง สายสีเขียวไปสำโรง สมุทรปราการ สายสีน้ำเงินไปจรัญไปบางแคก็เสร็จแล้ว ต้องรอดูการตอบรับรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ เหล่านั้น แต่หากวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ไม่ได้ยึดติดทำเลเหมือนคนรุ่นเก่าแล้ว พร้อมย้ายทำเลไปหาความสะดวกถ้ามีรถไฟฟ้าผ่าน แต่แน่นอนว่าช่วงเวลาที่ก่อสร้างไม่ได้สะดวกนัก ซึ่งคนที่จะซื้อโครงการตามรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างก็ต้องเก็งอนาคตให้ดี"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ