Loading

วัสดุก่อสร้างรุ่งรับศก.เมียนมา

วันที่ : 25 มกราคม 2559
วัสดุก่อสร้างรุ่งรับศก.เมียนมา

การลงทุนในเมียนมาเริ่มกลับมาคึกคัก คาดปีนี้นำเข้าวัสดุก่อสร้างจากไทยผ่านด่านชายแดนเพิ่มเท่าตัว

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เปิดเผยว่า ช่วงนี้เมียนมาสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างจากไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จ ทำให้การลงทุนในเมียนมากลับมาคึกคักเช่นเดิม

"แนวโน้มความต้องการวัสดุก่อสร้างใน เมียนมายังมีอีกมากเหมือนลูกโป่งที่ยังโตไม่เต็มที่ จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตและส่งเข้าไปป้อนตลาดว่าจะเพียงพอหรือไม่ เพราะตอนนี้ การก่อสร้างต่างๆ ในเมียนมายังขยายตัวมาก" นายปณิธาน กล่าว

อย่างไรก็ดี สินค้าบางประเภทอาจส่งออกได้น้อยลง เช่น ปูนซีเมนต์ เนื่องจากมีการขยายฐานการผลิตในเมียนมาแล้ว

นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่า การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาในปีที่ผ่านมาดีมาก สินค้าหลายกลุ่มมีอัตราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคและวัสดุก่อสร้างที่เติบโตกว่า 30% ส่วนปีนี้คาดว่าทุกกลุ่มสินค้าจะเติบโตสูงขึ้น ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และน้ำมัน เนื่องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้การขนส่งสะดวกขึ้น มีการลดภาษี และผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ ช่วยให้การค้าและ นำเข้าส่งออกผ่านแนวชายแดนขยายตัวสูง

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการค้าชายแดนกังวลมากคือ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา หากมีปัญหาจะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้าไปแย่งตลาดสินค้าไทยได้

นายนิตย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสินค้าไทยมี ส่วนแบ่งในตลาดเมียนมาเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่กว่า 60% เป็นของจีน ดังนั้นภาครัฐควรเร่งช่วยหา ช่องทางขยายตลาดการค้าการลงทุนในเมียนมา ในลักษณะรัฐบาลนำ เอกชนตาม ไม่ใช่เอกชนนำและรัฐบาลตาม เหมือนในปัจจุบัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ