Loading

ไฟเขียวสูตรคำนวณ ค่าเค สร้างรถไฟฟ้าสายบางแค

วันที่ : 20 มกราคม 2559
ไฟเขียวสูตรคำนวณ ค่าเค สร้างรถไฟฟ้าสายบางแค

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณค่าชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าเค) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

ทั้งนี้ในการปรับค่าเคดังกล่าว ทาง รฟม.ได้ขอให้มีการอนุมัติในเรื่องของการยกเว้นมติ ครม. ปี 2532 ขอกลับไปใช้หลักเกณฑ์การประกวดราคานานาชาติตามแหล่งเงินกู้ที่จะใช้ราคาเฉลี่ย 28 วัน ก่อนการยื่นซองประกวดราคา ซึ่งในการขออนุมัติปรับในครั้งนี้จะทำให้การปรับค่าเคประหยัดเงินได้ประมาณ 198 ล้านบาท

สำหรับการปรับหลักเกณฑ์ค่าเค ดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับสัญญาการดำเนินงานของระบบรางในการออกแบบและก่อสร้างที่จะมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ทั้งรฟม. ได้มีการใช้เงินในการดำเนินการก่อสร้างจากองค์การความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ทำให้กระบวนการในการประกวดราคาและการทำสัญญาต่างๆ เป็นตามการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) ที่จะมีกฎเกณฑ์ตามแหล่งเงินกู้

นายอาคมกล่าวว่า  ครม.ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรฐานคู่มือการออกแบบ และการก่อสร้างเส้นทางจักรยานในประเทศไทยเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ สำหรับสาระสำคัญของคู่มือดังกล่าวได้มีการกำหนดไว้ 6 ประการ อาทิ 1.มาตรฐานการแบ่งประเภทของทางจักรยาน  2.การออกแบบทางกายภาพของทางจักรยาน 3.การออกแบบชั้นผิวทางของทางจักรยาน ฯลฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ