Loading

เมียนมาแห่ซื้อวัสดุก่อสร้าง

วันที่ : 19 มกราคม 2559
เมียนมาแห่ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เมียนมาทะลักแม่สอดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเงินสะพัด วันละ 100-150 ล้าน

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า พ่อค้าและนักธุรกิจชาวเมียนมาได้ข้ามฝั่งเข้ามาสั่งซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและการก่อสร้างโครงการต่างๆ ส่งผลให้รถบรรทุกสินค้าไปจอดต่อแถวเพื่อทำพิธีการทางศุลกากรที่บริเวณด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี เชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ยาวหลายกิโลเมตร ส่งผลให้เกิดเงินสะพัดวันละไม่ต่ำกว่า 100-150 ล้านบาท

นายกิตติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประเทศเมียนมามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด โดยปีที่ผ่านมาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโต 7. 8% ส่งผลต่อรายได้ของชาวเมียนมาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการก่อสร้างบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งภาคการผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ชาวเมียนมาสร้างงาน สร้างเงิน มีรายได้ที่จะพัฒนาครอบครัวและประเทศ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจเติบโตและมีรายได้ในการก่อสร้างบ้านเรือน รวมทั้งปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของครอบครัวตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

พ่อค้ารายหนึ่งที่ประกอบธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ทั้งรายเล็ก รายย่อย รายใหญ่ และห้างร้านที่ประกอบธุรกิจค้าขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง มียอดขายสินค้าไปเมียนมา ผ่านด่านแม่สอด-เมียวดี เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 30% ต่อวัน ทั้งรายเล็ก รายใหญ่ จำหน่ายได้ดี มูลค่าการค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง บ้านเรือน อาคารพาณิชย์และสำนักงาน มีมากกว่าวันละ 100-150 ล้านบาท/วัน ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าปกติกับช่วงที่ผ่านมาตลอดทั้งมีแนวโน้มขายตัวเพิ่มขึ้นอีก

ด้าน นายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระแม่ระมาด) กล่าวว่า 4 องค์กรไทยและเมียนมาได้บันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมต่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อกำหนดแนวทางร่วมมือในการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ