Loading

เคาะค่าตั๋วรถไฟฟ้าสีม่วงเริ่ม14บ.-สูงสุดไม่เกิน42

วันที่ : 15 มกราคม 2559
เคาะค่าตั๋วรถไฟฟ้าสีม่วงเริ่ม14บ.-สูงสุดไม่เกิน42

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ระยะทาง 21.2 กิโลเมตร วงเงินเฉพาะค่าก่อสร้างงานโยธา 95,108 ล้านบาท และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทบทวนโครงการเพื่อให้มีการใช้วัสดุในการก่อสร้างภายในประเทศมากขึ้น ที่ประชุมครั้งนี้จึงมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินของโครงการดังกล่าวลง 1,028 ล้านบาท เหลือ 94,080 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับแก้ไขรูปแบบโครงการก่อสร้างโดยใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากภายในประเทศทั้งหมด ยกเว้นเพียงแต่วัสดุก่อสร้างที่ไทยไม่สามารถผลิตได้ หลังจากนี้ จะเสนอมติดังกล่าวต่อกระทรวงคมนาคมในวันที่ 14 มกราคม 2559 และคาดว่า ภายใน 2 สัปดาห์จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป จากนั้นคาดว่าจะ สามารถเปิดประกวดราคาได้ตามกรอบเวลาเดิม คือภายใน 3 เดือนหลังจากที่ ครม.ได้อนุมัติ

พล.อ.ยอดยุทธกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทางประมาณ 23 กม. ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นสถานีแรก 14 บาท สถานีต่อไปคิดเพิ่มสถานีละ 2 บาท จนถึงราคาสูงสุดไม่เกิน 42 บาท โดยถือเป็นอัตราราคาที่ถูกกว่ารถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ที่เริ่มต้นสถานีแรก 16 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล สามารถคิดค่าบริการรวมกันได้ โดยหากมีการเปลี่ยนสายก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าสถานีแรกใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีค่าบริการที่ถูกลงได้

พล.อ.ยอดยุทธกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการโอนย้ายโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นผู้ดูแลนั้น ขณะนี้ทาง กทม.ได้ข้อสรุปทางข้อกฎหมายว่า กทม.สามารถรับโอนงานข้ามเขตความรับผิดชอบได้ ซึ่งกระบวนหลังจากนี้จะส่งต่อให้กับ ครม. เห็นชอบในหลักการต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ