Loading

รฟม.สรุปค่าตั๋วรถไฟฟ้าสีม่วงก.พ.59

วันที่ : 13 มกราคม 2559
รฟม.สรุปค่าตั๋วรถไฟฟ้าสีม่วงก.พ.59

รฟม.รอชงบอร์ดพิจารณาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง ก.พ.59 ก่อนเสนอ ครม.ซึ่งอาจยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ 14 บาทเส้นทางเชื่อมรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า บริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน)ที่เหมาะสมได้สรุปรายงานให้ฝ่ายบริหาร รฟม.ทราบ ถือว่าใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว โดยภายหลังได้ข้อสรุปฝ่ายบริหารจะนำเสนอบอร์ด รฟม.พิจารณาอนุมัติค่าโดยสารภายในเดือน ก.พ.นี้ ภายหลังบอร์ดให้ความเห็นชอบจะมีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนเสนอขอความเห็นจาก ครม.

สำหรับการกำหนดค่าโดยสารนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าระบบ 14 บาท สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าสีน้ำเงินเฉลิมรัชมงคล(หัวลำโพง-บางซื่อ-เตาปูน) เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของการเดินทางซึ่งฝ่ายบริหารรฟม.และบริษัทที่ปรึกษามีความเห็นสอดคล้องกันการยกเว้นค่าแรกเข้าดังกล่าวจะทำให้เกิดการต่อเนื่อง โดยผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินจะได้รับการจัดเก็บค่าโดยสารบวกเพิ่มตามสถานีที่มีการเดินทางจริงปัจจุบันสายสีน้ำเงินมีการเก็บค่าแรกเข้าเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้สัมปทานการเดินรถกับเอกชนในอดีต และเมื่อเก็บค่าแรกเข้าแล้วจะคิดค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสถานีเมื่อผ่านเข้าระบบสายสีม่วงจะมีการเก็บเพิ่มตามสถานีเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ การคิดค่าโดยสารเพิ่มตามสถานีเฉลี่ยกว่า 1 บาทไม่เกิน 2 บาทต่อสถานี

นอกจากนี้ การไม่เก็บค่าแรกเข้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเชื่อมระบบจะส่งผลดีทำให้มีประชาชนมาใช้ระบบของรถไฟฟ้าสีม่วงเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจากข้อมูลของรฟม.ขณะนี้มั่นใจว่าปีแรกที่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีม่วงจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 120,000 คน และภายในปี 2572 จะเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 คน โดยในช่วงเดือนเมษายนจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงและตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. จะมีการเปิดให้ประชาชนทดลองฟรีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและเบื้องต้นจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือน ส.ค.2559 ตามกำหนด

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ