Loading

DRTขยายฐานรุกส่งออกดันเป้าโต20%

วันที่ : 13 มกราคม 2559
DRTขยายฐานรุกส่งออกดันเป้าโต20%

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรม การผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ 'ตราเพชร' เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปี 2559 ว่า บริษัทฯมีแผนจะดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง โดยปีนี้จะ มุ่งขยายตลาดส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV+I ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม รวมถึงจะรุกตลาดในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการเปิด AEC อย่างเป็นทางการ จะส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการทำตลาดส่งออกในภูมิภาคอาเซียนได้ดีขึ้น โดย DRT วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนจากตลาดส่งออกรวมจาก 16% เป็น 20% ของยอดขายรวมในปีนี้

ทั้งนี้ตลาดส่งออกที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างโดดเด่นในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประ เทศเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีปัจจัยเกื้อหนุนมาจากสถานการณ์การเมืองใน เมียนมาร์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการลง ทุนระยะยาว โดยเริ่มมีสัญญาณบวกในการสั่งซื้อสินค้าในเมียนมาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่จะผลักดันยอดขายปัจจุบันที่มีสัดส่วนประมาณ 10% จากยอดส่งออกโดยรวมเพิ่มมากขึ้น

ส่วนแนวทางทำตลาดในประ เทศนั้น บริษัทฯจะผลักดันการขายสินค้าในกลุ่มกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและไม้สังเคราะห์ผ่านช่องทาง การจำหน่ายในห้างค้าปลีกวัสดุก่อ สร้างสมัยใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอบริการเหมามุงและการติดตั้งแบบครบวงจร เพื่อรุกช่องทางห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงขึ้นด้วย

"ในปีนี้การเติบโตของบริษัทฯจะมาจาก 3 ช่องทาง ได้แก่ การขยายตลาดส่งออกในกลุ่มประ เทศ CLMV การขยายตลาดในประเทศผ่านช่องทางจำหน่ายห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่และลูกค้าโครงการอสังหาฯ เป็นหลัก ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้าง ยอดขายรวมกันคิดเป็นสัดส่วน กว่า 40% จึงมั่นใจว่าบริษัทฯจะสามารถขยายตลาดเพื่อผลักดันสัดส่วนยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้"

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา นั้นบริษัทฯคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในส่วนของกำไรสุทธิจะเติบโตกว่าปี 2557 เนื่องจากได้เร่งผลักดันการขายสินค้าในทุกช่องทางจำหน่าย อีกทั้งสินค้ามีความหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯมีอัตราการใช้กำลังการผลิตในปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 75% จากกำลังผลิตรวม 982,000 ตันต่อปี พร้อมทั้งดำเนินกลยุทธ์ปรับ Product Mix โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ส่งผลดีต่ออัตรากำไรสุทธิในปี 2558 เติบโตขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ