Loading

เยอรมนีสนใจร่วมลงทุนระบบรางของไทย

วันที่ : 29 ธันวาคม 2558
เยอรมนีสนใจร่วมลงทุนระบบรางของไทย

ทูตเยอรมัน พบ "อาคม" สนร่วมลงทุนระบบรางทั้ง รถไฟความเร็วสูง 2 สายและรถไฟฟ้า เผยมี "บ.ซีเมนส์" เชี่ยวชาญระบบรางพร้อมร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีกับไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง นายเพเทอร์ พรือเกล (H.E.Mr.Peter Prugel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าพบ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ว่า ได้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งทางเยอรมนีแสดงความสนใจ โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ-พัทยาระยอง ระยะทาง 193.5 กิโลเมตร วงเงิน 155,774 ล้านบาทและ กรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร วงเงิน 94,673 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 เส้นทาง อยู่ในขั้นตอนการประมวลผลโครงการ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี และ ประสานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อบรรจุโครงการในโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track

นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจโครงการก่อสร้างรถรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้านตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง ระยะทาง 29.1 กิโลเมตร ซึ่งในส่วนของ สายสีส้ม ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมการประกวดราคา ส่วนสายสี ชมพู และสายสีเหลืองนั้น  ขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการต่อไป

"ทางเอกอัครราชทูตเยอรมนี อยากจะทราบความคืบหน้าโครงการลงทุนระบบรางที่กระทรวงคมนาคมมีแผนดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากประเทศเยอรมนี มีบริษัท ซีเมนส์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบราง ซึ่งทางเราได้อธิบายว่าโครงการทั้งหมดดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน นอกจากนี้ จะมีการความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ทางวิชาการด้านระบบรางโดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งทางเยอรมนีก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้เราได้เรียบรู้ถึงเทคโนโลยีด้วย" นายอาคมกล่าว

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ