Loading

คอลัมน์ กูรูคอมเมนต์: ตากเกิดเร็วที่สุด

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2558
คอลัมน์ กูรูคอมเมนต์: ตากเกิดเร็วที่สุด

สัมมา คีตสิน   ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

"ในกลุ่มจังหวัดที่กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก มีโอกาสจะเกิดเร็วสุด เพราะเจริญมานานแล้ว มีองค์ประกอบครบ ทั้งการค้าขายชายแดนที่คึกคัก ทั้งฝั่งไทยและฝั่งตรงข้าม คือ เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ก็เป็นเมืองการค้า อีกทั้งตากยังมีสนามบิน และภาครัฐมีแผนจะขยายรันเวย์ ขยายถนน ที่ทำให้การเดินทาง ขนส่งสะดวก รองลงมาคือ สระแก้ว ส่วนพื้นที่ที่ 3 ค่อนข้างสูสี อาจจะเป็นสะเดาก็ได้ เพราะมีการเข้าออกระหว่างคนไทยกับคนฝั่งมาเลเซียค่อนข้างมาก หรืออาจจะเป็นตราด หนองคาย หรือมุกดาหารก็ได้ เพราะจังหวัดเล็กๆ อาจมีโอกาสเกิดได้เร็วกว่า"

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ