Loading

กรุงไทยจัดสินเชื่อซัพพลายเชนผู้รับเหมา

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2558
กรุงไทยจัดสินเชื่อซัพพลายเชนผู้รับเหมา

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิด เผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินงานรับเหมาก่อ สร้างหรืองานจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สำหรับการดำเนินงาน โดยให้สิน เชื่อระยะสั้นสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง กับเอสซีจีหรือผู้แทนจำหน่ายของ เอสซีจี รวมทั้งให้บริการเบิกใช้วง เงินและชำระหนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

"ธนาคารกรุงไทยนับเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการด้านซัพพลายเชนครอบคลุมไปถึงผู้รับ เหมาภาครัฐ จากเดิมที่ให้บริการ เฉพาะกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสินค้า และกลุ่มผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า นอกจากนี้จากความพร้อมและความได้เปรียบในเรื่องระบบชำระ เงิน และการโอนสิทธิของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยเพียงแห่ง เดียว ทำให้ผู้รับเหมาภาครัฐสามารถเบิกใช้วงเงินได้อย่างสะดวก สบายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้ได้รับวงเงินกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ โดยธนาคารรับภาระค้ำประกันให้กับผู้รับเหมา รวมทั้งผู้รับเหมายังได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานจากเอสซีจี" นายทรงพลกล่าว

สำหรับการร่วมมือกับเอสซีจีในครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนโดยรวม ด้านซัพพลายเชน ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด การลูกหนี้ ตลอดจนลดต้นทุนการดำเนินงาน สามารถลดเวลาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และธนาคารมั่นใจว่าจากการให้บริการด้านซัพพลายเชนแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริการด้านซัพพลายเชน โดยตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 12% เป็น 25% และวงเงินสินเชื่อซัพพลายเชนของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี

ด้านนายนิธิ ภัทรโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดในประเทศ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าว ว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันให้กับคู่ธุรกิจทั้งผู้แทน จำหน่ายและผู้รับเหมาโดยรวมในซัพพลายเชน ลดความเสี่ยง เสริมสภาพคล่องในการรับงาน และต้นทุนทางการเงินต่ำลง ส่งผลให้คู่ธุรกิจในซัพพลายเชนเติบโตอย่างยั่งยืน ถือเป็นโครงการที่ดี และสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่รองรับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ