Loading

คอลัมน์ Property Focus: ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยห้องชุด เหลือขาย 44%/บ้านจัดสรร 97%

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2558
คอลัมน์ Property Focus: ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยห้องชุด เหลือขาย 44%/บ้านจัดสรร 97%

ratchada@thanonline.com

 

จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหน่วยห้องชุด/บ้านจัดสรร เหลือขายและขายได้ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่าปัจจุบันมีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 204,300หน่วย อยู่ในส่วนที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน 41,500 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนห้องชุดที่ขายได้ 56% และเหลือขาย 44 % สำหรับห้องชุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีจำนวน 109,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนห้องชุดที่ขายได้ 69% และเหลือขาย 31% และห้องชุดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 53,800 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนห้องชุดที่ขายได้ 89% และเหลือขาย 11% จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าห้องชุดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ในส่วนของบ้านจัดสรร พบว่ามีจำนวนหน่วยรวมทั้งหมด 197,700 หน่วย อยู่ในส่วนที่ยังไม่ก่อสร้างจำนวน 35,600 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนบ้านจัดสรรที่ขายได้ 3% และเหลือขาย 97% สำหรับหน่วยบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีจำนวน 35,700 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ขายได้ 24% และเหลือขาย 76% และหน่วยบ้านจัดสรรที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 126,400 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนบ้านจัดสรรที่ขายได้ 88% และเหลือขาย 12% จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำนวนหน่วยบ้านจัดสรรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีอัตราการขายได้สูงกว่า 2 กลุ่มที่เหลือ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ