Loading

กทม.รับเดินรถสายสีเขียว ทั้งหมดชิต-คูคต,แบริ่ง-สมุทรปราการ-หลัง รฟม.สร้างเสร็จ

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2558
กทม.รับเดินรถสายสีเขียว ทั้งหมดชิต-คูคต,แบริ่ง-สมุทรปราการ-หลัง รฟม.สร้างเสร็จ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.58 ที่ศาลาว่าการ กทม. นางเบญทราย กียปัจจ์ รองโฆษก กทม. แถลงผลการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า ในที่ประชุม สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้รายงานความคืบหน้าการประสานงานเพื่อรับมอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ กทม.ต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล งานระบบอาณัติสัญญาณ และหาผู้บริหารจัดการเดินรถ

นางเบญทรายกล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจร (คจร.) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 ได้เห็นชอบในหลักการให้ กทม.รับมอบการดำเนินการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต หลังจากที่ รฟม.ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคม กทม. และ รฟม. ได้ข้อสรุปจัดทำ MOU และได้จัดทำร่าง MOU เพื่อให้ กทม.สามารถบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะจะเชื่อมต่อกับโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทม. ที่เปิดให้บริการไปแล้ว ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต- สะพานใหม่-คูคต รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กม. จำนวน 9 สถานี

นางเบญทรายกล่าวว่า สำหรับปัญหาจราจรระหว่างการก่อสร้างนั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด กทม. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม แม้การก่อสร้างกับการบริหารระบบ จะดำเนินการโดยคนละหน่วยงาน แต่ต้องมีการประสานติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมดูแลติดตามการก่อสร้างซึ่งหากเห็นว่ามีสิ่งใดต้องแก้ไขจะต้องประสาน รฟม. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในทันที เนื่องจากคุณภาพงานก่อสร้างจะส่งผลกับการเดินระบบในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ