Loading

อานิสงส์กระตุ้นอสังหาฯคนใช้สิทธิซื้อบ้าน6เดือน

วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2558
อานิสงส์กระตุ้นอสังหาฯคนใช้สิทธิซื้อบ้าน6เดือน

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจของศูนย์ข้อมูลฯ เกี่ยวกับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา ว่าส่วนใหญ่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากงานมหกรรมฯ ครั้งก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มที่ต้องการซื้อเกินกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนลดลง โดยต้องการเข้าอยู่อาศัยภายใน 1 ปี มากขึ้น สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตัดสินใจซื้อและมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์มีผลตามที่ได้คาดการณ์กันไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ ได้สำรวจกลุ่มผู้ลงทะเบียนในงานกว่า 9,000 คน พบว่า 34% อายุระหว่าง 21-30 ปี 33% อายุ 31-40 ปี ที่เหลือเป็นกลุ่มอายุอื่น โดยเฉลี่ยอายุสูงกว่าครั้งที่แล้ว ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 53% รองลงมาคือเจ้าของกิจการ 13% และรับราชการ 11% รายได้ของครอบครัวต่อเดือนพบว่า 24% มีรายได้ 30,001-50,000 บาท 16% มีรายได้ 50,001-70,000 บาท และ 17% มีรายได้ 70,001-100,000 บาท เฉลี่ยแล้วมีรายได้สูงกว่าครั้งก่อน

สำหรับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต 88% ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ เป็น บ้านเดี่ยว 42% รองลงมาคือ คอนโดมิเนียม 34% ทาวน์เฮาส์ 16%  เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคอาจต้องดูศักยภาพว่าซื้อที่อยู่อาศัยตามที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ เพราะงบประมาณต้องการซื้อบ้านราคา 1.1-2 ล้านบาท ถึง 34% รองลงมาคือ ราคา 2.1-3 ล้านบาท 25% และราคา 3.1-4 ล้านบาท 18% ภาพรวม ต้องการซื้อบ้านราคา 3.1-10 ล้านบาทสูงขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ