Loading

ดันรถไฟฟ้าภูเก็ตเข้าครม.

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558
ดันรถไฟฟ้าภูเก็ตเข้าครม.

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนข.อยู่ระหว่างเร่งศึกษาโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่หัวเมือง ท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพ รองรับการเติบโตในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยปัจจุบันพบว่าโครงการที่มีความคืบหน้าผลการศึกษาเดิมมีความชัดเจนแล้วกว่า 80% คือ โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล (รางเดี่ยว) ใน จ.ภูเก็ต ซึ่งจะเกิดขึ้นในเส้นทางจาก ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง-ห้าแยกฉลอง อ.เมืองภูเก็ต

คาดว่าจะใช้เวลาศึกษารายละเอียดทั้งโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้ และเตรียมเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาโครงการในเดือนม.ค.2559 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และสรุปแนวทางการลงทุน

นอกจากนี้ สนข.ยังเตรียมปัดฝุ่นศึกษาโครงการรถเมล์ด่วนพิเศษ (BRT) ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.เชียงใหม่ โดยปัจจุบันได้รับ งบประมาณในการศึกษา และออกแบบโครงการมาแล้วราว 30-40 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีหลังจากนี้ เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณารูปแบบการลงทุน ซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะต้องเปิดกว้างให้กับเอกชนเข้ามาร่วมทุน (PPP)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ