Loading

ปีหน้าราคาที่ดินทั่วประเทศขึ้น25% น่าน นำโด่งปรับขึ้น111%-ในกทม.สีลมแพงสุด

วันที่ : 29 ตุลาคม 2558
ปีหน้าราคาที่ดินทั่วประเทศขึ้น25% น่าน นำโด่งปรับขึ้น111%-ในกทม.สีลมแพงสุด

ธนารักษ์เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศรอบใหม่ปี 2559-62 ภาพรวมคาดปรับขึ้นเฉลี่ย 25% นครสวรรค์ราคาประเมินที่ดินสูงสุดตร.ว.ละ 105,000 บาท ส่วนน่านปรับ 111% เนื่องจากมีการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก พื้นที่กทม.ปรับขึ้น 15.78% ราคาสูงสุดสีลม แตะตร.ว.ละ 1 ล้านบาท

นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีด้านบริหาร กรมธนารักษ์ กล่าวถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบใหม่ ปี 2559-2562 ในงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ซึ่งจัดโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ว่า ภาพรวมราคาที่ดินทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 25% โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 15.78% ซึ่งราคาสูงสุดในกรุงเทพฯ อยู่ที่พื้นที่สีลม ตร.ว.ละ 1 ล้านบาท ส่วนราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าจากการประเมินพบว่ามีราคาสูงขึ้น 75%

ขณะที่รายจังหวัดพบว่า จ.น่าน มีการปรับราคาประเมินสูงสุด 111% โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ตร.ว.ละ 85,000 บาท เป็นสาเหตุมาจากมีการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวค่อนข้างมาก

ทั้งนี้ หากแบ่งราคาที่ดินรายภูมิภาค โดยภาคกลาง ซึ่งนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดตร.ว.ละ 105,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 21%

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ มีราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ตร.ว.ละ 250,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.71% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น มีราคาประเมินสูงสุดที่ตร.ว.ละ 190,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28.53%

ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี มีราคาประเมินสูงสุดที่ตร.ว.ละ 220,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% ส่วน ภาคใต้ ราคาประเมินที่ดินแพงสุดที่ จ.สงขลา ตร.ว.ละ 400,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% และภาคตะวันตก ราคาแพงสุดอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตร.ว. ละ 150,000 บาท ทั้งจังหวัดปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30.34%

ในขณะที่แนวโน้มราคาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 38.12% สงขลา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% หนองคาย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37.17% ตาก เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 42.65% สระแก้ว เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 24.10% ส่วนตราด ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ

นายเอกวัฒน์กล่าวว่า กรมธนารักษ์จะประกาศราคาที่ดินอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1ม.ค. 2559

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ