Loading

ตลาดบ้านคึกคักรับมาตรการรัฐ

วันที่ : 27 ตุลาคม 2558
ตลาดบ้านคึกคักรับมาตรการรัฐ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยภาพรวมของปีนี้ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่มีความคาดหวังที่ดีจากการเมืองที่ค่อนข้างสงบและความคาดหวังต่อการที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ประเภทบ้านจัดสรรมากขึ้นในไตรมาส 3 โดยเปิดขายใหม่ 70 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 11,900 หน่วย และเมื่อรวม 3 ไตรมาสของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 205 โครงการ รวมหน่วยในผังประมาณ 32,000 หน่วย เมื่อเทียบกับ 3 ไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งมีบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ 203 โครงการหน่วยในผังรวมประมาณ 35,500 หน่วย แสดงว่า จำนวนโครงการใกล้เคียงกัน แต่จำนวนหน่วยในผังลดลงประมาณ 9.8%

ทั้งนี้ หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นโครงการของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 102 โครงการ หรือประมาณครึ่งหนึ่ง แต่มีจำนวนหน่วยในผังประมาณ 21,300 หน่วย หรือ 67% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ทั้งหมดใน 3 ไตรมาสแรก

นายสัมมากล่าวว่า จากหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 58% ของหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด บ้านเดี่ยว 28% และที่เหลืออีก 14% เป็นบ้านแฝดหรืออาคารพาณิชย์พักอาศัย และหากแบ่งตามพื้นที่จังหวัด พบว่า 53% ของหน่วยบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี 19% และอีก 13% อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนที่เหลือ 15% อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ตามลำดับ         

"จากหน่วยบ้านจัดสรรทั้งหมดที่เปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ ไม่มีหน่วยในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทเลย โดยบ้านราคาระหว่าง 1.1-3 ล้านบาท มี 52% บ้านราคา 3.1-5 ล้านบาท 27% และระดับราคาที่สูงกว่า 5 ล้านบาทประมาณ 21%"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ