Loading

คอลัมน์ จับกระแสอสังหาฯ: ราคาประเมินที่ดินแนวรถไฟฟ้าพุ่ง75%

วันที่ : 28 ตุลาคม 2558
คอลัมน์ จับกระแสอสังหาฯ: ราคาประเมินที่ดินแนวรถไฟฟ้าพุ่ง75%

กองบรรณาธิการ

orawan_13@yahoo.com

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) เปิดเผยในงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลว่า จากผลการสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงเดือน ม.ค-มิ.ย. 2558 พบว่าตลาดบ้านจัดสรรทั่วประเทศมีโครง การที่อยู่ระหว่างการขายไม่น้อยกว่า 2,500 โครงการ มูลค่าสะสม 1.4 ล้านล้านบาท ส่วนตลาดห้องชุดมีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายไม่น้อยกว่า 1,000 โครง การ มูลค่า 1.1 ล้านล้านบาท รวม มูลค่าของหน่วยในผังทั้งแนวราบแนวสูง 2.5 ล้านล้านบาท ส่วนมูลค่าของหน่วยเหลือขายของโครงการที่อยู่ระหว่างการขายทั้งบ้านจัดสรรและห้องชุดรวมกันประมาณ 845,000 ล้านบาท

ในส่วนของตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีหน่วยในผังของโครงการที่อยู่ระหว่างการขายทั้งบ้านจัดสรรและห้องชุดรวม 402,000 หน่วย โดยมีหน่วยเหลือขายรวม 134,400 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 467,900 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในรอบ 3 ปีล่าสุดพบว่ามูลค่าของหน่วยที่ อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ทั่วประเทศโดยรวมอยู่ที่ 400,000-450,000 ล้านบาทต่อปี ส่วนมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างทั่วประเทศประมาณ 3 ล้านล้านบาท ขณะที่มูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในแต่ละปีประมาณ 500,000 ล้านบาท

สำหรับการประมาณการตัวเลขจากมาตรการกระตุ้นด้านอสังหาฯนั้น ในส่วนของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมโอนทุกระดับราคาทั่วประเทศตามมาตรการรัฐที่มีระยะเวลาการบังคับใช้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2559 มีที่อยู่อาศัยใหม่และบ้านมือสองรวม 157,000 หน่วย มูลค่ารวม 470,400 ล้านบาท ในจำนวนนี้รัฐอุดหนุนจากการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองประมาณ 14,081 ล้านบาท ส่วนประมาณการที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมโอนตามโครงการบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาการบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 มีที่อยู่อาศัยใหม่และมือสองรวม 79,300 หน่วย มูลค่ารวมประมาณ 125,200 ล้านบาท เมื่อนำ 20% ไปหักลดหย่อนภาษี 5 ปี คิดเป็นวงเงิน 25,040 ล้านบาท

ด้านนายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีด้านบริหาร กรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2559-2562 ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2559 ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 80% โดยคาดว่าราคาประเมินที่ดินใหม่ทั่วประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย 25% โดยภาคเหนือพบว่าจังหวัด น่านมีการปรับขึ้น 111% ราคาประเมินรอบปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ 45,000 บาท/ตารางวา แต่รอบใหม่ปรับขึ้นสูงสุด 85,000 บาท/ตารางวา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าจังหวัดเลยมีการปรับขึ้น 82% โดยราคาประเมินรอบปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาท/ ตารางวา แต่รอบใหม่ปรับขึ้น 55,000 บาท/ตารางวา เป็นต้น

ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพฯมีการ ปรับขึ้นเฉลี่ย 15.78% โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมิน ที่ดินในกรุงเทพฯพบว่า พระโขนง มีการปรับขึ้นสูงสุดเฉลี่ย 33.54% ในส่วนของพื้นที่แนวเส้นรถไฟฟ้า คาดว่าจะปรับขึ้น 75% นอกจาก นี้แนวโน้มราคาประเมินที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 6 จังหวัด เช่น มุกดาหารมีการปรับขึ้น 38.12%, สงขลาปรับขึ้น 35%, หนองคายปรับขึ้น 37.17%, ตากเพิ่มขึ้น 42.65% และสระแก้วเพิ่มขึ้น 24.10% เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ