Loading

รถไฟฟ้าปทุมธานีเป็นหมัน สนช.ศึกษาเสียเงินเปล่า-จังหวัดไม่พร้อม,รฟม.ไม่ทำ

วันที่ : 20 ตุลาคม 2558
รถไฟฟ้าปทุมธานีเป็นหมัน สนช.ศึกษาเสียเงินเปล่า-จังหวัดไม่พร้อม,รฟม.ไม่ทำ

สนข.ศึกษาเสียเงินเปล่า-จังหวัดไม่พร้อม, รฟม.ไม่ทำ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รอง ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีปัญหาจราจรติดขัดทั้งภายในจังหวัดและจุดต่อเชื่อมกรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ สนข.ได้จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้ข้อสรุปว่า แนวทางที่ดีที่สุด ควรจะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนาดเบา หรือรถไฟฟ้าโมโนเรล เน้นการขนคน มากกว่าขนรถ ก่อสร้างบนถนนสายหลักจำนวน 2-3 เส้นทาง โดยทำเป็นโครงการต้นแบบการแก้ไขปัญหาจราจรนำร่อง หรือปทุมโมเดล

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ สนข.เสนอผลการศึกษาให้กับทางจังหวัดไปพิจารณาดำเนินการนั้น ทางจังหวัดแจ้งว่า ไม่พร้อมทำตามโครงการดังกล่าว ทั้งเรื่องงบประมาณ และการคัดค้าน จากมวลชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน และการประกอบธุรกิจด้านขนส่ง มีทั้งรถสองแถว รถเมล์ ที่วิ่งให้บริการเส้นทางต่างๆจึงเสนอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับไปดำเนินการแทน แต่ รฟม.แจ้งว่ายังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีภารกิจที่จะต้องก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทาง ทำให้ขณะนี้ปทุมโมเดล จึงยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ขณะที่การจราจรภายในจังหวัดปทุมและเขตรอยต่อกรุงเทพมหานคร มีปัญหามากขึ้น หากไม่ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วปัญหาก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ