Loading

ดัชนีราคาบ้านกรุงเทพ พุ่งไม่หยุด

วันที่ : 7 ตุลาคม 2558
ดัชนีราคาบ้านกรุงเทพ พุ่งไม่หยุด

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ไตรมาส 3 ปี 2558 พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 และเมื่อแยกช่วงระดับราคา พบว่า ห้องชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 50,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 3.1% ห้องชุดที่มีระดับราคา 50,000-80,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 4.0% ห้องชุดที่มีระดับราคา 80,001-120,000 บาท/ตารางเมตร ปรับเพิ่มขึ้น 5.9% และห้องชุดที่มีระดับราคามากกว่า 120,000 บาท/ตารางเมตรขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้น 4.7%

"กล่าวโดยสรุปจะพบว่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการเขต/อำเภอ ที่มีการปรับราคาห้องชุดเพิ่มขึ้นมากได้แก่ เขตห้วยขวาง, เขตราชเทวี, เขตปทุมวัน, เขตสาทร, เขตบางรัก, เขตวัฒนา, เขตคลองเตย, เขตพระโขนง, เขตบางนา, เขตบางพลัด และอำเภอเมืองนนทบุรี (ถนนรัตนาธิเบศร์) ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง" นายสัมมากล่าว

ทั้งนี้ในส่วนของดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็น ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 2.8% ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 3.0% ขณะที่ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการปรับเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 แยกรายละเอียดเป็นดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ ปรับเพิ่มขึ้น 4.2% ดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ปรับเพิ่มขึ้น 3.8%

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ