Loading

รฟม.เบรกผุดอสังหาแนว รถไฟฟ้า ชี้ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเวนคืน-ติดกับดักกม.หลายฉบับ

วันที่ : 24 สิงหาคม 2558
รฟม.เบรกผุดอสังหาแนว รถไฟฟ้า ชี้ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเวนคืน-ติดกับดักกม.หลายฉบับ

แฉติดขัดกฎหมายยุ่บยั่บ รฟม.พับแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่รอบสถานีและแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เหตุที่ดินส่วนใหญ่เวนคืนมาจากประชาชน ต้องศึกษาให้รอบคอบเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามหลัง ชี้อาจทำได้แค่ติดตั้งป้ายโฆษณาเท่านั้น

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการวางแผนพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณพื้นที่รอบสถานีและแนวเส้นทางรถไฟฟ้าของรฟม. ว่ารฟม.มีแผนที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คาดว่าที่สามารถดำเนินการได้เลยคือการโฆษณาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

ส่วนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับเอกชนนั้นต้องพิจารณารายละเอียดความเป็นไปได้ให้ชัดเจนก่อน เช่น กรณีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เมื่อก่อสร้างเสร็จ แล้วขอเชื่อมต่อทางเดินเข้ากับระบบรถไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ แต่หากจะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่คงต้องดูรายละเอียดเรื่องของความจำเป็น ความเป็นไปได้ทางกายภาพ และเรื่องของข้อกฎหมายก่อน เพราะพื้นที่ของ รฟม.ส่วนใหญ่ได้มาจากการเวนคืน ปัจจุบันข้อกฎหมายยังไม่เปิดช่องให้สามารถดำเนินการได้

"เรื่องนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายพอสมควร หากจะพิจารณากันจริงๆ ต้องดูตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียน          ไว้ และร่างปัจจุบันก็เขียนไว้ในลักษณะที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่ได้ยากเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเปิดช่องให้ทำ แต่การดำเนิน ในส่วนนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก ต้องดูกฎหมายหลายฉบับ และต้องรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย"

นายพีระยุทธกล่าวอีกว่า หากจะพิจารณาเรื่องนี้จริงๆ ก็ต้องยอมรับว่า รฟม.เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทางรางเป็นภารกิจหลัก แต่หากจะทำอะไรที่เกิดประโยชน์ในเชิงสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าต่อไปได้ คิดว่าน่าจะดำเนินการ ส่วนแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้านั้น ยอมรับว่า ยังไม่มีความคืบหน้า แต่จะเดินหน้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงจะมาพิจารณาข้อเสนอหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

งานหลักคงต้องเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้ามากกว่า เพราะหากนำเรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาดำเนินการด้วย อาจทำให้การดำเนินโครงการต้องล่าช้าออกไป แต่ยืนยันว่าอะไรที่ทำได้เราก็ทำ ในสถานีรถไฟฟ้าแต่ละแห่งทำได้อยู่แล้ว แต่มีพื้นที่จำกัด เดิมเราไปดูรูปแบบโครงสร้างงานก่อสร้างของศูนย์ซ่อม แต่มันไม่เอื้ออำนวย จึงต้องไปดูรายละเอียดก่อน อีกทั้งคาดว่าการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างสูง ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพิจารณาว่าจะทำอะไร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ